Obec Ostracice
Ostravice

Zde naleznete souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich kam zajít, co si vzít s sebou, na koho se obrátit. Tématicky rozdělené situace v menu níže obsahují body, ve kterých najdete postup řešení.

Jak řešit ostatní životní situace se můžete dozvědět na Portálu veřejné správy.

Uzavření manželství


Základní informace

Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství (dále jen „snoubenci“), že spolu vstupují do manželství. Svatební obřad je veřejný a slavnostní; činí se v přítomnosti dvou svědků.

Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství před orgánem veřejné moci a obřad se provádí v přítomnosti matrikáře, jedná se o občanský sňatek.

Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství před orgánem církve nebo náboženské společnosti oprávněné k tomu podle jiného právního předpisu, jedná se o církevní sňatek.

Byl-li uzavřen občanský sňatek, nemají následné náboženské obřady právní následky.
Byl-li uzavřen církevní sňatek, nelze následně uzavřít občanský sňatek.


Jaké jsou podmínky a postup  

O provedení svatebního obřadu snoubenci požádají matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, a předloží doklady osvědčující jejich totožnost a způsobilost k uzavření manželství. Snoubenci vyplní před uzavřením manželství dotazník a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Dotazník obdrží snoubenci na oddělení matriky nebo je možné si jej stáhnout viz níže.

V obci Ostravice je možno uzavřít manželství i mimo obřadní síň, a to na různých místech uprostřed volné přírody nebo ve vnitřních či venkovních  prostorách místních hotelů (Zlatý orel, Freud, Sepetná, Sluníčko, Ondráš, Beltine, Odra, Myslivna, Liptov, Golf a další), případně i na vrcholu Lysé hory.

Konkrétní požadavky na místo oddání, termín a také podmínky konání obřadu ze strany obce je třeba konzultovat s matrikářkou.


Kdy, s kým a kdy ve věci jednat

Obecní úřad Ostravice, Ostravice 577, 739 14 Ostravice

Kancelář matriky
Ivana Lojkásková, tel.č. 558412545, e-mail: matrika@obec-ostravice.cz

Kancelář sekretariátu
Bc. Pavla Běčáková, tel. č. 558412541, e-mail: podatelna@obec-ostravice.cz

Pondělí a středa 8:00 - 11.00 / 12.00 - 16:30 hod
Ostatní dny po telefonické domluvě


Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • občanský průkaz nebo cestovní pas
  • rodný list
  • případně pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela,  popř. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera


I v případě církevního sňatku předkládají snoubenci matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, výše uvedené doklady a následně pak oddávajícímu dané církve nebo náboženské společnosti předají osvědčení o splnění požadavků pro uzavření církevního sňatku, které je vydáno matrikou. Toto osvědčení má platnost šest měsíců.

Snoubenci, který je občanem ČR a má trvalý pobyt v cizině nebo snoubenci, který je cizincem bude ze strany matriky podána podrobná informace o doložení potřebných dokladů.


Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  • po uzavření manželství je manželům vydán oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu, a to u kterékoli obce s rozšířenou působností

Formulář ke stažení:

Dotazník k uzavření manželství.pdf (860.54 kB)

Za správnost návodu odpovídá

Ivana Lojkásková
Leden  2022

Rychlý kontakt

Obecní úřad Ostravice
Ostravice, č. p. 577
739 14 Ostravice

Telefon
558 412 541

E-mail
ou.ostravice@obec-ostravice.cz

Počasí

dnes, středa 24. 4. 2024
déšť se sněhem 4 °C 0 °C
čtvrtek 25. 4. zataženo 9/0 °C
pátek 26. 4. skoro jasno 12/1 °C
sobota 27. 4. slabý déšť 14/4 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Duben hojný vodou - říjen vínem.

Pranostika na akt. den

Přijde-li před Jiřím bouře, bude dlouho za kamny dobře.