Obec Ostracice
Ostravice

Zde naleznete souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich kam zajít, co si vzít s sebou, na koho se obrátit. Tématicky rozdělené situace v menu níže obsahují body, ve kterých najdete postup řešení.

Jak řešit ostatní životní situace se můžete dozvědět na Portálu veřejné správy.

Změna jména a příjmení


Základní informace

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která je fyzická osoba povinna užívat, lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti jejích zákonných zástupců.


Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost může podat

  • občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana České republiky
  • fyzická osoba, která není občanem České republiky, má-li povolen trvalý pobyt na území České republiky

Jakým způsobem postupovat

O žádosti o povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad dle místa trvalého pobytu žadatele.

Žádost o povolení změny jména nebo příjmení obsahuje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství nebo vzniku partnerství žadatele,
b) rodné číslo,
c) místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte,
d) jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil,
e) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména, nebo příjmení i na tyto fyzické osoby,
f) údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte,
g) odůvodnění.


Kde, s kým a kdy ve věci jednat

Obecní úřad Ostravice, Ostravice 577, 739 14 Ostravice

Kancelář matriky
Ivana Lojkásková, tel.č. 558412545, e-mail: matrika@obec-ostravice.cz

Kancelář sekretariátu
Bc. Pavla Běčáková, tel. č. 558412541, e-mail: podatelna@obec-ostravice.cz

Pondělí a středa 8:00 - 11.00 / 12.00 - 16:30 hod
Ostatní dny po telefonické domluvě


Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti o povolení změny jména, nebo příjmení musí být přiložen:
a) rodný, popřípadě oddací, list žadatele, nebo nezletilého dítěte, popřípadě doklad o uzavřeném partnerství,
b) jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
c) jde-li o osoby, jejichž partnerství zaniklo, pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera,
d) jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,
e) doklad o místu trvalého pobytu na území České republiky,
f) doklad o státním občanství,
g) souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen a příjmení.

K žádosti o povolení změny jména nebo příjmení nezletilého dítěte musí být dále přiložen písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas. Doklad není třeba předkládat, pokud

a) druhý rodič zemřel; v tom případě se k žádosti přiloží jeho úmrtní list, anebo
b) pokud byl druhý rodič rodičovské odpovědnosti zbaven nebo byl výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven; v tom případě se k žádosti přiloží pravomocný rozsudek, nebo
c) není známo místo trvalého pobytu druhého rodiče.

Není-li souhlas činěn před matričním úřadem, který rozhoduje o změně jména, nebo příjmení nezletilého dítěte, musí být podpis na souhlasu s uvedenou změnou úředně ověřen.


Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  • předepsané formuláře nejsou stanoveny, je však možno využít jednoduchou žádost, která je k dispozici v kanceláři matriky nebo ke stažení zde

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Žadatel zaplatí 100,- Kč:

  • při povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného
  • při povolení změny příjmení na dřívější příjmení (dřívějším příjmením se rozumí jen nejblíže předcházející příjmení)
  • při povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí


Při povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech zaplatí žadatel 1 000,-Kč.

V případě, že se jedná o zpětvzetí příjmení, k němuž dochází na základě oznámení rozvedeného manžela, že opět přijímá své dřívější příjmení, je tato změna příjmení osvobozena od poplatku, jestliže k oznámení změny došlo do 6 měsíců od právní moci rozsudku o rozvodu.

Poplatky se platí v hotovosti v pokladně obecního úřadu.


Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Správní orgán, je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů. Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30 dnů, popřípadě do 60 dnů, je povinen o tom uvědomit účastníky řízení.


Kdo je dalším účastníkem řízení

Při změně jména nebo příjmení u nezletilého dítěte je účastníkem řízení také druhý z rodičů, u manželů druhý manžel.


Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, popřípadě jmen nebo příjmení je třeba požádat na základě nově vydaného matričního dokladu o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu, průkazu žadatele o udělení azylu, průkazu o povolení k pobytu azylanta.

Formulář ke stažení:

Žádost o povolení změny jména-příjmení.pdf (32.51 kB)

 

Za správnost návodu odpovídá

Ivana Lojkásková
Červen 2021

Rychlý kontakt

Obecní úřad Ostravice
Ostravice, č. p. 577
739 14 Ostravice

Telefon
558 412 541

E-mail
ou.ostravice@obec-ostravice.cz

Počasí

dnes, čtvrtek 23. 5. 2024
slabý déšť 19 °C 10 °C
pátek 24. 5. déšť 20/11 °C
sobota 25. 5. déšť 19/11 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 23/12 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Až přijde máj, vyženeme kozy v háj.

Pranostika na akt. den

Májová voda vypije víno.