Obec Ostracice
Ostravice

Zde naleznete souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich kam zajít, co si vzít s sebou, na koho se obrátit. Tématicky rozdělené situace v menu níže obsahují body, ve kterých najdete postup řešení.

Jak řešit ostatní životní situace se můžete dozvědět na Portálu veřejné správy.

Informační systém evidence obyvatel


Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel


Základní informace

Evidence obyvatel je vedena v informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o státních občanech České republiky (dále jen „občan“); osobách, které pozbyly státní občanství České republiky a cizincích, kteří jsou matkou, otcem popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana. Poskytnout lze pouze údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel k osobě žadatele. K osobě blízké se poskytuje pouze údaj o datu a místu úmrtí. Osobou blízkou se pro tyto účely rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.


Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

a) obyvatel starší 15 let (do věku 15 let může o poskytnutí údajů žádat zákonný zástupce obyvatele), údaj o osvojení může být poskytnut (Ministerstvem vnitra) obyvateli až po dovršení věku 18 let

b) vlastník nemovitosti (pouze údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu.)


Jak postupovat

Podáním písemné žádosti o poskytnutí údajů z IS u příslušného úřadu. V žádosti obyvatel uvede:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení
 • rodné číslo
 • číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu
 • adresu místa trvalého pobytu

Žádost opatří úředně ověřeným podpisem. Povinnost úředního ověření neplatí, pokud obyvatel podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů.


Kde, s kým a kdy jednat

Obecní úřad Ostravice, Ostravice 577, 739 14 Ostravice

Kancelář matriky
Ivana Lojkásková, tel.č. 558412545, e-mail: matrika@obec-ostravice.cz

Kancelář sekretariátu
Bc. Pavla Běčáková, tel. č. 558412541, e-mail: podatelna@obec-ostravice.cz

Pondělí a středa 8:00 - 11.00 / 12.00 - 16:30 hod
Ostatní dny po telefonické domluvě


O poskytnutí údajů z IS lze také požádat na kterémkoliv úřadě s rozšířenou působností, krajském úřadě, Ministerstvu vnitra-odboru správních činností nebo prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).


Jaké doklady je nutné mít s sebou
 • písemná žádost s úředně ověřeným podpisem, povinnost úředního ověření neplatí, pokud obyvatel předloží doklad totožnosti a žádost podepíše před orgánem příslušným k poskytování údajů
 • občanský průkaz nebo cestovní doklad
 • doklad prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem, například: občanský průkaz rodiče (je-li v něm zapsáno dítě mladší 15 let), rodný list dítěte, rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka (pokud byl občan omezen ve svéprávnosti tak, že není způsobilý právně jednat v běžných záležitostech každodenního života)

V případě žádosti vlastníka nemovitosti předkládá vlastník kromě dokladu k prokázání totožnosti doklad o vlastnictví.


Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 • formulář „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“ je k dispozici v kanceláři matriky. Vzor tiskopisu naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
 • správní poplatek za poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel je 50,- Kč za každou i započatou stranu

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 • lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny, obvykle je žádost vyřízena bezodkladně

Elektronická služba, kterou lze využít
 • žádost je možno podat elektronicky na formuláři, zpřístupněném Ministerstvem vnitra dálkovým přístupem, který žadatel po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem, nebo podá prostřednictvím zpřístupněné datové schránky


Za správnost návodu odpovídá

Ivana Lojkásková
Únor 2020

Rychlý kontakt

Obecní úřad Ostravice
Ostravice, č. p. 577
739 14 Ostravice

Telefon
558 412 541

E-mail
ou.ostravice@obec-ostravice.cz

Počasí

dnes, pátek 21. 6. 2024
déšť 30 °C 17 °C
sobota 22. 6. prudký déšť 23/15 °C
neděle 23. 6. polojasno 22/12 °C
pondělí 24. 6. slabý déšť 18/12 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.

Pranostika na akt. den

Na svatého Aloise, poseč louku, neboj se.