Obec Ostracice
Ostravice

Ostravice


Prohlášení o ochraně osobních údajů

Obecní úřad Ostravice (dále jen „úřad“) v rámci samostatné působnosti a přenesené působnosti dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zpracovává osobní údaje týkající se subjektů údajů, kterými jsou převážně občané obce, ale také např. zaměstnanci obecního úřadu, osoby, kterým ve správním obvodu obce vznikla určitá matriční událost; osoby, které vystupují v různých správních řízeních jako žadatelé nebo účastníci řízení; další osoby, které s obcí určitým způsobem komunikují a žádají o vyřízení různých záležitostí. Podrobně jsou subjekty údajů stanoveny v tabulce s jednotlivými účely zpracování, která je součástí přílohy: Informace o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů.

Úřad jako správce osobních údajů nese odpovědnost za zpracování osobních údajů a na základě vstupní rozdílové analýzy GDPR přijal vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů. Součástí těchto opatření je i jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů.

Identifikace a kontaktní údaje správce osobních údajů
 

Obecní úřad Ostravice

Adresa: Ostravice č. p. 577, 739 14 Ostravice
E-mail: ou.ostravice@obec-ostravice.cz
Telefon: 558 412 541
Datová schránka: 5a3bb7q
IČ: 00297046

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Security management, s.r.o.
Ing. Veronika Světlíková
E-mail: ostravice@ou-poverenec.cz
Telefon: 734 103 424

Informace o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Současné jsou osobní údaje zpracovávány i v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Jednotlivé účely zpracování, včetně právních titulů, kategorií subjektů údajů, kategorií dotčených osobních údajů, specifikace oprávněných zájmů správce (pro zpracování, která probíhají na základě tohoto právního titulu), informací o případných příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, zdrojů osobních údajů, jsou uvedeny v přiložené tabulce. Osobní údaje nejsou v rámci žádného účelu zpracování předávány do třetích zemí.

Informace o době uchovávání údajů v rámci jednotlivých účelů budou subjektům údajů k dispozici u správce osobních údajů.

Práva subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 • právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům;
 • právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů v případě že osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné;
 • právo na výmaz osobních údajů v případě, že zpracování není založeno na plnění smlouvy, splnění právní povinnosti správce, či pokud není nezbytné k ochraně oprávněných zájmů správce, a to z důvodu, že:
  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny;
  • dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů;
  • dojde ke vznesení námitky proti zpracování;
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.
 • právo požadovat omezení zpracování v případech, kdy:
  • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
  • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody zaměstnance nebo uchazeče.
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jestliže je zpracování založeno na oprávněném zájmu správce;
 • právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním, v případech kdy je zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů;

Seznam konkrétních zpracovatelů, kteří pro správce provádějí zpracování osobních údajů, je k dispozici u pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese: ostravice@ou-poverenec.cz

Informace o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů (PDF).

Odkazy

Mobilní rozhlas obce OstraviceZelená obec

Mapová aplikace - GISONLINE

Společně bez hranic

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kam vyrazit

Tlapky

Beskydy

Facebook

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 23. 5. 2024, 10:54:50

Svátek

Svátek má Vladimír

Rychlý kontakt

Obecní úřad Ostravice
Ostravice, č. p. 577
739 14 Ostravice

Telefon
558 412 541

E-mail
ou.ostravice@obec-ostravice.cz

Počasí

dnes, čtvrtek 23. 5. 2024
slabý déšť 19 °C 10 °C
pátek 24. 5. déšť 20/11 °C
sobota 25. 5. déšť 19/11 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 23/12 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když máj vláhy nedá, červen se předá.

Pranostika na akt. den

Májová voda vypije víno.