Obec Ostracice
Ostravice

Ohlédnutí za rokem 2019

Ohlédnutí za rokem 2019 1

Vyhlídky na rok 2020

Vážení spoluobčané,

rádi bychom se s vámi podělili o rekapitulaci loňského roku a zároveň nastínili, jaké jsou naše plány do roku, který před několika málo týdny započal. Někteří  z vás mají možná pocit, že se v Ostravici téměř nic neděje, nic nového se nestaví, zkrátka se nemění  to, co zde plyne již z dob minulých a že sliby, které nové vedení obce, padly v zapomnění. Je tomu opravdu tak?

PROJEKTY, STUDIE, PLÁNY

Chodníky

V průběhu loňského roku jsme pracovali na projektové dokumentaci chodníku od římskokatolického kostela po restauraci U Tkáčů. Jedná se o značně frekventovanou část obecního chodníku, poškozenou nejen zubem času, ale také stavbou tlakové kanalizace, kdy byl svršek chodníku vytlačen vzhůru a je tedy narušena jeho rovinatost. Na projektu se dále pracuje, aktuálně je nutné najít variantu odvedení dešťových vod od stěn kostela.

 

Vodovody, kanalizace

 Postupně se  pracuje na rozvoji inženýrských sítí vodovodu a kanalizace v lokalitě za hotelem Hamr, kde kontaminace spodních vod znemožňuje provoz vlastních studen. Podobnou situaci  s nedostatkem vody a kontaminací spodních vod řešíme také přípravou projektů inženýrských sítí v lokalitě pod hotelem Beltine v údolí potoka Bučacího. Dále připravujeme stavbu okruhování vodovodů za hřbitovem. Touto „relativně“ nenáročnou stavbou, by bylo možné dočasně zásobovat obyvatelstvo pitnou vodou při případných poruchách na vodovodu, a to tzv. dodávkou vody proti proudu po dobu opravy. Prakticky denně se kolem našeho vodovodu něco řeší. Byl vypracován nový provozní řád a reklamační řád a dokončena analýza rizik při zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Ze závěrů analýzy vyplývá, že vzhledem ke stáří vodovodu a jeho délce cca 30 km je potřeba se mu denně věnovat a nestačí se spokojit jen s tím, že voda teče. V roce 2020 bychom chtěli vypracovat nový pasport vodovodu a celou vodovodní síť zdokumentovat a digitalizovat.

Veřejné osvětlení

Léta připravovaný projekt veřejného osvětlení chodníku do lokality Mazák začíná mít jasnější obrysy. Byl rozšířen o projekt autobusového zálivu zastávky „Ostravice - panelové domy“. Autobus by již neměl zastavovat přímo na silnici, nýbrž zajíždět na autobusový záliv mimo silnici.

 

Stavební úpravy

 Byla vypracována studie týkající se budovy pošty a stavebního úřadu. Studií bylo potvrzeno, že budova kapacitně dostačuje záměru obce mít obecní úřad a všechny úředníky pod jednou střechou, přičemž pošta by mohla zůstat na svém místě a ostatní by pak doznalo zásadních změn.

Další naše vize se týká modernizace kuchyně v základní a mateřské škole.  Byl zadán požadavek na zpracování projektu za účelem zvýšení kapacity kuchyně ZŠ a případných změn v organizaci výdeje jídel v MŠ.

 

Správa hřbitova

Vzhledem k novele zákona o pohřebnictví, účinné již od 1. 9. 2017, musela obec převzít pod svá křídla správu obecních hřbitovů. Od loňského května si tedy správu hřbitovů provádíme sami. S tím jsme spojili i vylepšení evidence a byla provedena pasportizace hřbitovů. V současné době se evidence hřbitovů digitalizuje.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Byla dokončena analýza odpadového hospodářství obce Ostravice. Výsledky této rozsáhlé analýzy ukazují, že v obci vyprodukujeme vysoké množství netříděného komunálního odpadu. Velkým problémem obce jsou také v hojné míře rozšířené velkoobjemové kontejnery. Část těchto kontejnerů bude v průběhu několika týdnů nahrazena. Seznam kontejnerů, kterých se tato změna týká, je uveden níže.  

Vloni byla rozšířena otevírací doba sběrného dvora na 6 dní v týdnu. Je naší snahou, aby lidé dávali do popelnic a kontejnerů  jen směsný komunální odpad a ostatní separovali. Vzhledem k chystaným novelám zákona o odpadech je zvýšení množství separovaných složek odpadů nutností a s tím budou spojeny změny, o kterých budou občané průběžně informováni.

KULTURA, SPOLKOVÁ ČINNOST

V obci se během minulého roku úspěšně dařilo podporovat společenské vyžití občanů, a to v mnoha tradičních akcích jako je obecní ples, Den Obce nebo Beskydská heligonka, svou spoluúčastí jsme se podíleli na akci Gastrovice, mnoha sportovních akcích, poprvé jsme se účastnili Her bez hranic, reagovali jsme na významná výročí loňského roku – k výročí upálení J. Palacha byla zhotovena a umístěna na původní místo nová pamětní deska, na „Hamrovicích“ byla odhalena deska malíři L. Parmovi, k 30. výroční Sametové revoluce proběhlo setkání v knihovně.

Během roku zajišťovala Obec dopravu na divadelní představení v Ostravě a na tradiční Floru Olomouc.

Ve velké míře byla podporována činnost spolků, které v naší obci sdružují lidi společných zájmů od malých dětí po seniory. Máme jich v Ostravici celkem 17, což svědčí o tom, že by se Ostravičané rozhodně nenudí.

 

STRATEGICKÝ PLÁN

2. 12. 2019 na zasedání zastupitelstva předložen strategický plán obce. Ten vznikl jako základní dokument, který chceme podle schváleného harmonogramu v roce 2020 společně se všemi obyvateli obce aktualizovat a rozvinout dlouhodobé cíle obce. Strategický plán rozvoje bude obsahovat dlouhodobé směřování rozvoje obce i krátkodobé cíle v důležitých oblastech života na Ostravici. Bude mj. podkladem pro přípravu a změny dokumentů, jimiž se řídí život naší obce (vyhlášky, nařízení, územní plán apod.), projektů a investičních akcí a rozhodování zastupitelstva. Strategický plán by měl být živý a reálný dokument, odrážející potřeby občanů i těch, kdo v obci mají nějaký zájem. Sledujte prosím informace o zpracování Strategického plánu na webové stránce naší obce, kde budete postupně seznamováni s tím, jakým způsobem se můžete do jeho zpracování zapojit.

 

Závěrem bychom se také chtěli zmínit o skutečnostech, které jsou našimi  „trny v patě“. Je to například stále nevyřešená dopravní situace v obci či stále prázdná zubní ordinace. Věřte, že se o vytržení tohoto „trnu“ stále snažíme.  Snad nám letošní rok přinese trochu štěstí a výše uvedené plány a vize se začnou stávat skutečností, i když jde v mnoha případech o běh na dlouhou trať.

 

                                                                                                                                Vedení obce Ostravice

 

 

 

RUŠENÍ NĚKTERÝCH VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ

V lednu a únoru 2020 budou zrušeny tyto velkoobjemové kontejnery.

Bez náhrady (v lokalitách je zaveden svoz popelnic):

 • V ulici k bývalé Sokolské chatě
 • V ulici za římskokatolickým kostelem 1 ks (pod Kaletou)
 • Na Kamenci
 • U Bezručova mostu 
 • V areálu samoobsluhy dolní Ostravice
 • V areálu základní školy
 • U fotbalového hřiště

S náhradou:

 • Na Mazáku (ulice na Muchovice), náhrada na křižovatce u silnice
 • V Sepetné, náhrada u chaty Svoboda a v ulici přes Sepetný
 • U hotelu Hamr, náhrada v chatovišti u Medely

 

 

Datum vložení: 30. 1. 2020 12:06
Datum poslední aktualizace: 30. 1. 2020 12:12
Autor: Správce Webu

Rychlý kontakt

Obecní úřad Ostravice
Ostravice, č. p. 577
739 14 Ostravice

Telefon
558 412 541

E-mail
ou.ostravice@obec-ostravice.cz

Počasí

dnes, středa 24. 4. 2024
déšť se sněhem 4 °C 0 °C
čtvrtek 25. 4. zataženo 9/0 °C
pátek 26. 4. skoro jasno 12/1 °C
sobota 27. 4. slabý déšť 14/4 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.

Pranostika na akt. den

Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.