Obec Ostracice
Ostravice

Ostr 678/2023 - 6/2023 - Žádost o podání informací na základě zákona č. 106/1999 Sb.

Číslo jednací: Ostr 678/2023

Informace poskytl: Ing. Václav Kocich

Datum poskytnutí informace: 27.3.2023

Zveřejněno dne: 4.4.2023

Předmět žádosti:

Žádost o zaslání protokolu o předání a převzetí stavby ke stavebnímu povolení č.j. Ostr 876/2015 ze dne 20.11.2015

K naší předchozí žádosti ze dne 22.2.23, kde žádáme zaslání dokumentu k prodloužení stavebního povolení č.j. Ostr 876/2015 ze dne 20.11.2015 uvádíte:

V rozhodnutí ze dne 20. 11. 2015, č. j. Ostr 876/2015, je uvedeno, že doba platnosti společného rozhodnutí je 2 roky za podmínek ust. § 115 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.Uvedené rozhodnutí nabylo právní moci dne 23. 12. 2015, tzn., že platnost tohoto rozhodnutí je do dne 23. 12. 2017.V daném případě oznámil stavebník stavebnímu úřadu ve lhůtě do dvou let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí zahájení části stavby, a to stavebního objektu SO 05 – přípojky dešťové kanalizace, a po realizaci této stavby stavebník oznámil její ukončení a doložil k tomu protokol o předání a převzetí stavby. Z uvedeného je zřejmé, že rozhodnutí ze dne 20. 11.2015, č. j. Ostr 876/2015, nepozbylo platnosti.“

Žádáme o zaslání protokolu o předání a převzetí stavby, a to ke stavebnímu objektu SO 05 – přípojky dešťové kanalizace.

Odpověď:

Obecní úřad Ostravice, stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), obdržel od vás dne 13. 3. 2023 podání nazvané jako „Žádost podle zákona č. 106/1992 Sb. o svobodném přístupu k informacím“, kterým žádáte podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím″), o zaslání protokolu o předání a převzetí stavby, a to ke stavebnímu objektu SO 05 – přípojky dešťové kanalizace, který stavební úřad uvedl v opatření ze dne 8. 3. 2023, č. j. Ostr 517/2023, kterým vyřídil vaši předcházející žádost o poskytnutí o informace.

Stavební úřad, jako povinný subjekt podle ust. § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím, jako správní orgán příslušný podle ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti sděluje následující.

Jak stavební úřad uvedl v opatření ze dne 8. 3. 2023, č. j. Ostr 517/2023, kterým vyřídil vaši předcházející žádost o poskytnutí o informace, disponuje mj. protokolem o předání a převzetí stavby týkající se realizace stavebního objektu SO 05 – přípojky dešťové kanalizace.

Stavební úřad tak žádosti vyhovuje a tuto informaci zasílá podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, do datové schránky spolku.

Datum sejmutí: 4. 4. 2028 Zodpovídá: Správce Webu

Rychlý kontakt

Obecní úřad Ostravice
Ostravice, č. p. 577
739 14 Ostravice

Telefon
558 412 541

E-mail
ou.ostravice@obec-ostravice.cz

Počasí

dnes, pondělí 20. 5. 2024
slabý déšť 23 °C 11 °C
úterý 21. 5. slabý déšť 21/11 °C
středa 22. 5. slabý déšť 18/12 °C
čtvrtek 23. 5. slabý déšť 19/10 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Májová vlažička - naroste travička, májový deštíček - poroste chlebíček.

Pranostika na akt. den

Květnová rosa činí zeleným luh i háj.