Obec Ostracice
Ostravice

Ostr 3238/2022 - 27/2022 - Žádost o podání informací na základě zákona č. 106/1999 Sb.

Číslo jednací: Ostr 3238/2022

Informace poskytla: Ing. Jana Teperová

Datum poskytnutí informací: 21.11.2022

Zveřejněno dne: 29.11.2022

Předmět žádosti:

Žádost o rozhodnutí o územním řízení, které bylo vydáno na stavbu, která je umístěna na parcele č. 596 v katastrálním území Ostravice 1, obec Ostravice.

Žádáme o kopii rozhodnutí o územním řízení, popř. sloučeného územního a stavebního řízení, které bylo vydáno Obecním úřadem Ostravice – stavebním úřadem na stavbu, která je umístěna na parcele č. 596 v katastrálním území Ostravice 1, obec Ostravice.

Odpověď:

POSKYTNUTÍ INFORMACE

Dne 7. 11. 2022 obdržel od vás Obecní úřad Ostravice, stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), podání nazvané jako „Žádost podle zákona č. 106/1992 Sb. o svobodném přístupu k informacím“, kterým žádáte podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím″), o kopii rozhodnutí o územním řízení, popř. sloučeného územního a stavebního řízení, které bylo vydáno stavebním úřadem na stavbu, která je umístěna na parcele č. 596 v katastrálním území Ostravice 1, obec Ostravice.

Stavební úřad, jako povinný subjekt podle ust. § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím, jako správní orgán příslušný podle ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti sděluje následující.

Stavební úřad vydal pod č. j. Ostr 876/2015 rozhodnutí ze dne 20. 11. 2015, jehož prvním výrokem rozhodl o umístění stavby s názvem „Rodinné domy v řadové zástavbě včetně přípojek sítí, zp. ploch – parkoviště, přípojky kanalizace dešťové do vodoteče a přípojky kanalizace tlakové“ na pozemcích parc. č. 596, 5086, 4393/1, 487/4, 487/6, 615/1, 615/2, 615/3, 615/10, 621/8, 478/4, 478/5, 621/12 a 615/9 v katastrálním území Ostravice 1, obec Ostravice, a druhým výrokem povolil stavbu s názvem „Rodinné domy v řadové zástavbě“ na pozemcích parc. č. 596 a 5086 v katastrálním území Ostravice 1, obec Ostravice, k žádosti společnosti VS Investment Bohemia, s. r. o., IČO 294 49 391, se sídlem Českobratrská 3321/46, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, prostřednictvím Pavly Buré, IČO 41367138, se sídlem Krátká 1161, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí.

Tuto informaci v anonymizované podobě zasílá stavební úřad podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, do datové schránky spolku.

Zodpovídá: Správce Webu

Rychlý kontakt

Obecní úřad Ostravice
Ostravice, č. p. 577
739 14 Ostravice

Telefon
558 412 541

E-mail
ou.ostravice@obec-ostravice.cz

Počasí

dnes, středa 29. 5. 2024
zataženo 19 °C 12 °C
čtvrtek 30. 5. slabý déšť 20/11 °C
pátek 31. 5. slabý déšť 21/11 °C
sobota 1. 6. déšť 18/9 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Májová kapka platí dukát.

Pranostika na akt. den

Co červ v máji nesní, to sud na podzim polkne.