Obec Ostracice
Ostravice

Ostr 2342/2023 - 16/2023 - Žádost o podání informací na základě zákona č. 106/1999 Sb.

Číslo jednací: Ostr 2342/2023

Informace poskytla: Květoslava Kubačáková

Datum poskytnutí informací: 10.10.2023

Zveřejněno dne: 12.10.2023

Předmět žádosti:

Žádost Ostr 2342-2023-an.pdf (80.93 kB)

Odpověď:

Obecní úřad Ostravice obdržel Vaši Žádost o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se dle územního plánu Ostravice zastavitelné plochy Z1/82a, tj. k pozemků p.č. 649/9, p.č. 649/13, p.č. 649/39 a p.č. 649/46 vše v k.ú. Ostravice 1, dále také společně „Pozemky“. K jednotlivým bodům žádosti sdělujeme:

  1. V současné době není zpracovávaná ani projednávaná územní studie pro plochu Z1/82a. V platném územním plánu Ostravice po změně č. 2A není pro plochu Z1/82a předepsáno zpracování územní studie.
  2. V současné době zpracovávaná změna 2B územního plánu Ostravice se netýká plochy Z1/82a tj. předmětných Pozemků.
  3. Obec Ostravice obdržela projektovou dokumentaci k plánovaným stavebním záměrům na předmětných Pozemcích. Požadovanou dokumentaci však nelze poskytnout, neboť dokumentace naplňuje definici ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Požadovaná dokumentace vznikla bez použití veřejných prostředků, byla předána osobou, jíž povinnost zveřejňovat informace zákon neukládá a obec nevlastní souhlas s poskytnutím informace třetím osobám. Požadované informace lze získat v rámci odpovídajících správních řízení, splní-li žadatel podmínky účastenství v nich.
  4. Stavební úřad Ostravice vedl řízení o prodloužení lhůty platnosti územního rozhodnutí pro povolení umístění souboru staveb obsahujících penzion, parkoviště, zpevněné plochy a přípojky sp. Zn. Ostr_S 108/2021, žadatel Obec Ostravice, vydáno 8.9.2021.
  5. Obec Ostravice neuzavřela od roku 2018 do dne doručení Vaší Žádosti o poskytnutí informací žádnou smlouvu s vlastníkem Pozemků či investorem jakéhokoliv stavebního záměru na Pozemcích. Zda má nějakou smlouvu uzavřenou obec Frýdlant nad Ostravicí nám není známo.
  6. Změna plochy Pozemků z OÚ (občanského vybavení – ubytování) na BH (bydlení v bytových domech) proběhla v rámci změny č. 1 územního plánu Ostravice, která je účinná od 31.1.2020. V územním plánu Ostravice po změně č. 1 nebylo a není ani nyní, po změně ÚP č. 2A, pro plochu Z1/82a předepsáno zpracování územní studie. Nejsou evidovány žádné zápisy z jednání orgánu obce, na kterých by byla projednávaná územní studie pro plochu Z1/82a, ani změna územního plánu v místě pozemků.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Rada obce Ostravice projednala dne 13.2.2023 a usnesením č. 5/8 neschválila záměr stavby „BD Rezidence golf Ostravice“ dle předložené dokumentace. Dne 10. 5. 2023 byl vydán souhlas s projektovou dokumentací veřejného vodovodu pro stavbu BD Rezidence golf.

Zda proběhla nějakou jednání v orgánech Města Frýdlantu n. O. nám není známo.

 

Sdělení po odvolání žadatele ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje:

Informace poskytla: Květoslava Kubačáková

Datum poskytnutí informací: 13.12.2023

Zveřejněno dne: 19.12.2023

 

Sdělení k poskytnutí informací na žádost o informace v rámci samostatné působnosti:

Sdělení k poskytnutí informací - samostatná působnost-an.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 385.07 kB

Sdělení k poskytnutí informací na žádost o informace v rámci přenesené působnosti:

Sdělení k poskytnutí informací - přenesená působnost-an.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 386 kB

 

Datum sejmutí: 19. 12. 2028 Zodpovídá: Správce Webu

Rychlý kontakt

Obecní úřad Ostravice
Ostravice, č. p. 577
739 14 Ostravice

Telefon
558 412 541

E-mail
ou.ostravice@obec-ostravice.cz

Počasí

dnes, pondělí 20. 5. 2024
slabý déšť 23 °C 11 °C
úterý 21. 5. slabý déšť 21/11 °C
středa 22. 5. slabý déšť 18/12 °C
čtvrtek 23. 5. slabý déšť 19/10 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.

Pranostika na akt. den

Květnová rosa činí zeleným luh i háj.