Obec Ostracice
Ostravice

Starostka obce Ostravice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa – referent/ka stavebního úřadu

Starostka obce Ostravice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa – referent/ka stavebního úřadu 1

Oznámení

OZNÁMENÍ

                                                                              

Starostka obce Ostravice vyhlašuje výběrové řízení č. 2/2024 na obsazení pracovního místa.

Druh práce: referent/ka stavebního úřadu Obecního úřadu Ostravice

Počet obsazovaných míst: 1

Platové zařazení: 9. platová třída, platový stupeň podle délky uznané praxe, možnost postupného přiznání osobního příplatku v souladu s platnými právními předpisy.

Místo výkonu práce: Obec Ostravice - Obecní úřad v Ostravici

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení dle dohody

Charakteristika vykonávané práce:

Výkon státní správy na úseku stavebního úřadu podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních předpisů, řešení přestupků a stížností na svěřeném úseku.

Požadované vzdělání: kvalifikační požadavky podle ust. § 30a zákona
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zákonné předpoklady:

 • státní občan ČR nebo cizí státní občanství s pobytem v ČR
 • dosažení věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
 • znalost jednacího jazyka

Požadované dovednosti:

 • uživatelská znalost práce na PC
 • samostatnost, spolehlivost, kreativita
 • umění jednat s lidmi, dobré komunikační schopnosti
 • výhodou je praxe v oblasti veřejné správy, znalost problematiky na úseku stavebního úřadu, znalost spisové služby GINIS, příp. zkouška zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění
 • základní znalost právních předpisů upravujících problematiku správního řízení a územně samosprávných celků
 • řidičský průkaz skupiny B

 

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu a povolení k pobytu, jde-li
  o občana cizí státní příslušnosti
 • datum a podpis uchazeče
 • kontaktní adresu, telefon, email

Doklady, které uchazeč k přihlášce připojí:

 • strukturovaný životopis s uvedením údajů o průběhu vzdělání, dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestu ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový domovský stát nevydává, doloží čestným prohlášením
 • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Lhůta pro podání přihlášky: do 11.3. 2024 do 10:00 hodin

Přihlášku a výše uvedené materiály doručte osobně, prostřednictvím doručovacích služeb, datovou schránkou, popř. emailem se zaručeným elektronickým podpisem, na podatelnu obecního úřadu v době úředních hodin podatelny na adresu:

Obec Ostravice - Obecní úřad Ostravice

Ostravice 577

739 14 Ostravice

v zalepené obálce s označením „NEOTVÍRAT – výběrové řízení č. 2/2024 – „Referent/ka stavebního úřadu“, s uvedením adresy uchazeče.

Součástí výběrového řízení bude ústní pohovor s vybranými uchazeči.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodů nebo nevybrat žádného uchazeče. Uchazeč nese náklady, které mu ve výběrovém řízení vznikly. Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.

Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou poté skartovány. Uchazeči budou vyrozuměni
o výsledku po ukončení výběrového řízení emailem, popř. telefonicky.

 

V Ostravici dne 6. 2. 2024

 

                                                                                     Mgr. Pavlína Stankayová

                                                                                     starostka obce Ostravice

 

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Datum vložení: 14. 2. 2024 8:17
Datum poslední aktualizace: 14. 2. 2024 8:20
Autor: Správce Webu

Rychlý kontakt

Obecní úřad Ostravice
Ostravice, č. p. 577
739 14 Ostravice

Telefon
558 412 541

E-mail
ou.ostravice@obec-ostravice.cz

Počasí

dnes, pondělí 20. 5. 2024
slabý déšť 23 °C 11 °C
úterý 21. 5. slabý déšť 21/11 °C
středa 22. 5. slabý déšť 18/12 °C
čtvrtek 23. 5. slabý déšť 19/10 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Kdo se v máji ožení, přivodí si soužení.

Pranostika na akt. den

Květnová rosa činí zeleným luh i háj.