Obec Ostracice
Ostravice

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ – na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace 

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ – na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace  1

MĚSTA FRÝDLANTU NAD OSTRAVICÍ

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ, Náměstí 3, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11 

 

Rada města Frýdlantu nad Ostravicí v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních 
komisí vyhlašuje 

 

 

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ 

 

na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace 

 

 

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí,  

náměstí T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace 

 

 

Předpoklady:  

- odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona                       

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“) 

- plná svéprávnost (resp. Způsobilost k právním úkonům) dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona                   

o pedagogických pracovnících 

- bezúhonnost dle § 3 odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících 

- zdravotní způsobilost dle § 3 odst. 1 písm. d) zákona o pedagogických pracovnících 

- znalost českého jazyka dle § 3 dost. 1 písm. e) zákona o pedagogických pracovnících, pokud 

uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném 
vyučovacím jazyce než českém 

- znalost problematiky řízení školství a školských předpisů a související legislativy  

- organizační a řídící schopnosti 

 

 

Písemně zašlete: 

- přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, e-mail) 

- ověřenou kopii dokladu o získání odborné kvalifikace (vysvědčení o státní závěrečné zkoušce či 
dodatek k diplomu a diplom, případně doklady o dalším vzdělání - kvalifikační studium pro 
ředitele škol) 

- strukturovaný profesní životopis (s prokazatelnou délkou pedagogické praxe) 

- písemnou koncepci a vizi rozvoje Základní školy Frýdlant nad Ostravicí (max. 5 normostran 

s datem a podpisem uchazeče) 

- výpis z evidence Rejstříků trestů (ne starší 3 měsíců)  

- čestné prohlášení o plné svéprávnosti 

- čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti k výkonu vedoucí funkce 

- prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních údajů výhradně pro toto konkursní řízení 

 

 

Ke konkursnímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními náležitostmi.  

 

Předpokládaný termín jmenování do funkce:                               1. července 2022 nebo dle dohody  Lhůta pro podání přihlášky:                                                 do 20. května 2022 (včetně) 
Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do konkurzního řízení zařazeny. 

 

 

Místo a způsob podání přihlášky: poštou nebo osobním doručením v podatelně Městského úřadu  Frýdlant nad Ostravicí. 

 

Adresa pro podání přihlášky:  Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor školství a kultury,   Hlavní 139, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 

 

 

Obálku označte heslem: NEOTVÍRAT - KONKURSNÍ ŘÍZENÍ - ZŠ TGM. 

 

 

Frýdlant nad Ostravicí dne 26.04.2022 

 

 

RNDr. Helena Pešatová v.r. 
Starostka města  

 

Datum vložení: 26. 4. 2022 14:26
Datum poslední aktualizace: 26. 4. 2022 14:30
Autor: Správce Webu

Rychlý kontakt

Obecní úřad Ostravice
Ostravice, č. p. 577
739 14 Ostravice

Telefon
558 412 541

E-mail
ou.ostravice@obec-ostravice.cz

Počasí

dnes, pondělí 4. 3. 2024
jasno 13 °C 6 °C
úterý 5. 3. slabý déšť 9/3 °C
středa 6. 3. déšť se sněhem 6/0 °C
čtvrtek 7. 3. mírné sněžení 2/-1 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.

Pranostika na akt. den

Na Kazimíra pohoda - na kobzole úroda.