Obec Ostracice
Ostravice

Ostr 2927/2023 - 20/2023 - Žádost o podání informací na základě zákona č. 106/1999 Sb.

Číslo jednací: Ostr 2927/2023

Informace poskytla: Květoslava Kubačáková

Datum poskytnutí informací: 20.12.2023

Zveřejněno dne: 2.1.2024

Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informací II dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážení,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto žádám o zpřístupnění, resp. o poskytnutí následujících informací:

  1. sdělení, jaká územní a stavební řízení (vč. sp.zn.) byla v posledních deseti letech od podání této žádosti vedena ohledně pozemku p.č. 649/9, pozemku p.č. 649/13, pozemku p.č. 649/39, a pozemku p.č. 649/46, vše v k.ú. Ostravice (dále společně jen „Pozemky“) či některého z nich, a kdo byl žadatelem v těchto řízeních, v jaké fázi jsou tato řízení a zda a kdy a jakým způsobem bylo příp. v těchto řízeních rozhodnuto, a dále žádám o poskytnutí veškerých rozhodnutí a veškerých podkladových materiálů pro taková rozhodnutí,
  2. sdělení, zda obec Ostravice uzavřela s vlastníkem Pozemků či investorem jakéhokoli stavebního záměru na Pozemcích či jejich části v období od roku 2010 do dne doručení této žádosti jakoukoli smlouvu (zejména týkající se přístupu k Pozemkům či jejich části, sjezdu z místních či účelových komunikací obce, směny či odkupu pozemků obce, poskytnutí finančního příspěvku vlastníka pozemků či investora na infrastrukturu obce - inženýrské sítě, veřejné osvětlení, parkovací místa, místní a účelové komunikace apod.), a pokud ano, žádám o poskytnutí této smlouvy či smluv, a dále žádám o poskytnutí usnesení příslušného orgánu obce, kterým bylo rozhodnuto o uzavření výše uvedené smlouvy (ať už již byla uzavřena či doposud uzavřena nebyla) či smluv a veškeré podkladové materiály (důvodové zprávy včetně příloh), které byly pro takové rozhodnutí příslušnému orgánu obce předloženy a dále zápisy z jednání těchto příslušných orgánů obce,
  3. sdělení, zda obec Ostravice schválila (jakýmkoli orgánem obce) uzavření jakékoli smlouvy s vlastníkem Pozemků či investorem jakéhokoli stavebního záměru na Pozemcích či jejich části v období od roku 2010 do dne doručení této žádosti, a pokud ano, žádám o poskytnutí usnesení příslušného orgánu obce, kterým bylo uzavření takové smlouvy schváleno, a dále také o veškeré podkladové materiály (důvodové zprávy včetně příloh), které byly pro takové rozhodnutí příslušnému orgánu obce předloženy a dále zápisy z jednání těchto příslušných orgánů obce,
  4. poskytnutí veškerých podkladových materiálů pro rozhodování o bodu 5. - 5/8 Souhlas se stavbou BD a napojením areálu na MK a inž. sítě ve správě obce usnesení Rady obce ze dne 13.02.2023 (vč. předložené dokumentace k záměru stavby „BD Rezidence golf Ostravice“), a dále informaci o výsledku hlasování ohledně tohoto bodu (kdo se zdržel hlasování, kdo byl proti a kdo byl pro),
  5. poskytnutí veškerých podkladových materiálů pro rozhodování o bodu 19. - 19/12 Souhlas s napojením na MK 14c usnesení Rady obce č. ze dne 15.05.2023 (vč. předložené dokumentace k záměru stavby „BD Rezidence golf Ostravice“ a jejího napojení na místní komunikaci 14c), a dále informaci o výsledku hlasování ohledně tohoto bodu (kdo se zdržel hlasování a kdo byl pro),
  6. poskytnutí projektové dokumentace vypracované pro řešení dopravní situace - napojení místní komunikace 14 Vrchy na silnici I/56, jíž má obec Ostravice vyhotovit ve smyslu rozhodnutí bodu 17. - 17/3 Řešení dopravní situace usnesení Rady obce ze dne 21.11.2022,
  7. poskytnutí souhlasu obce s projektovou dokumentací vodovodu pro stavbu „BD Rezidence golf Ostravice“ ze dne 10.05.2023, vč. jeho příloh a veškerých podkladových materiálů pro vydání předmětného souhlasu (zejména projektové dokumentace, žádosti o vydání předmětného souhlasu apod.),
  8. poskytnutí pasportu místních komunikací obce Ostravice,
  9. poskytnutí obcí schváleného úplného znění dokumentu Zásady obce Ostravice pro spolupráci s investory, který upravuje mj. jednání obce a vztah obce se soukromými investory, kteří umísťují investiční záměry na území obce.

 

Odpověď:

Odpověď - přenesená působnost-an.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 224.9 kB

Odpověď - samostaná působnost-an.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 425.27 kB

 

 

Datum sejmutí: 2. 1. 2029 Zodpovídá: Správce Webu

Rychlý kontakt

Obecní úřad Ostravice
Ostravice, č. p. 577
739 14 Ostravice

Telefon
558 412 541

E-mail
ou.ostravice@obec-ostravice.cz

Počasí

dnes, pondělí 20. 5. 2024
slabý déšť 23 °C 11 °C
úterý 21. 5. slabý déšť 21/11 °C
středa 22. 5. slabý déšť 18/12 °C
čtvrtek 23. 5. slabý déšť 19/10 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Kdo se v máji ožení, přivodí si soužení.

Pranostika na akt. den

Květnová rosa činí zeleným luh i háj.