Obec Ostracice
Ostravice

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa 1

Referent/ka stavebního úřadu Obecního úřadu Ostravice

OZNÁMENÍ

                                                                              

Starostka obce Ostravice vyhlašuje výběrové řízení č. 4/2024 na obsazení pracovního místa.

Druh práce: referent/ka stavebního úřadu Obecního úřadu Ostravice

Počet obsazovaných míst: 1

Platové zařazení: 9. platová třída, platový stupeň podle délky uznané praxe, možnost postupného přiznání osobního příplatku v souladu s platnými právními předpisy.

Místo výkonu práce: Obec Ostravice - Obecní úřad v Ostravici

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení dle dohody

Charakteristika vykonávané práce:

Výkon státní správy na úseku stavebního úřadu podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních předpisů, řešení přestupků a stížností na svěřeném úseku.

Požadované vzdělání: kvalifikační požadavky podle ust. § 30a zákona
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zákonné předpoklady:

 • státní občan ČR nebo cizí státní občanství s pobytem v ČR
 • dosažení věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
 • znalost jednacího jazyka

Požadované dovednosti:

 • uživatelská znalost práce na PC
 • samostatnost, spolehlivost, kreativita
 • umění jednat s lidmi, dobré komunikační schopnosti
 • výhodou je praxe v oblasti veřejné správy, znalost problematiky na úseku stavebního úřadu, znalost spisové služby GINIS, příp. zkouška zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění
 • základní znalost právních předpisů upravujících problematiku správního řízení a územně samosprávných celků
 • řidičský průkaz skupiny B

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu a povolení k pobytu, jde-li
  o občana cizí státní příslušnosti
 • datum a podpis uchazeče
 • kontaktní adresu, telefon, email

Doklady, které uchazeč k přihlášce připojí:

 • strukturovaný životopis s uvedením údajů o průběhu vzdělání, dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestu ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový domovský stát nevydává, doloží čestným prohlášením
 • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Lhůta pro podání přihlášky: do 01.07. 2024 do 10:00 hodin

Přihlášku a výše uvedené materiály doručte osobně, prostřednictvím doručovacích služeb, datovou schránkou, popř. emailem se zaručeným elektronickým podpisem, na podatelnu obecního úřadu v době úředních hodin podatelny na adresu:

Obec Ostravice - Obecní úřad Ostravice

Ostravice 577

739 14 Ostravice

v zalepené obálce s označením „NEOTVÍRAT – výběrové řízení č. 4/2024 – „Referent/ka stavebního úřadu“, s uvedením adresy uchazeče.

Součástí výběrového řízení bude ústní pohovor s vybranými uchazeči.

 

V rámci pracovního poměru možnost poskytnutí obecního bytu.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodů nebo nevybrat žádného uchazeče. Uchazeč nese náklady, které mu ve výběrovém řízení vznikly. Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.

Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou poté skartovány. Uchazeči budou vyrozuměni
o výsledku po ukončení výběrového řízení emailem, popř. telefonicky.

 

V Ostravici dne 14.05. 2024

 

                                                                                     Mgr. Pavlína Stankayová

                                                                                     starostka obce Ostravice

Datum vložení: 14. 5. 2024 12:53
Datum poslední aktualizace: 15. 5. 2024 8:52
Autor: Správce Webu

Rychlý kontakt

Obecní úřad Ostravice
Ostravice, č. p. 577
739 14 Ostravice

Telefon
558 412 541

E-mail
ou.ostravice@obec-ostravice.cz

Počasí

dnes, čtvrtek 30. 5. 2024
déšť 22 °C 10 °C
pátek 31. 5. déšť 20/12 °C
sobota 1. 6. déšť 17/10 °C
neděle 2. 6. slabý déšť 14/8 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Bujný květ - plný úl.

Pranostika na akt. den

Když kvete bez, ať kvete i víno.