Kontakty

Obecní úřad Ostravice
Ostravice, č. p. 577, 739 14 Ostravice

Email
ou.ostravice@obec-ostravice.cz
El. podatelna
podatelna@obec-ostravice.cz
online podání
Dat. schránka
5a3bb7q
Otevírací doba:
Úřední hodiny:
Po a St 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00


Pokladní hodiny:
Po a St 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
Spojovatelka
+420 558 412 541

Zobrazit podrobné kontaky

Číslo

Položka

 

1.

Název

Obec Ostravice

2.

Důvod a způsob založení

Obec Ostravice je základním územním samosprávným celkem ve smyslu čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb.,  Ústava České republiky. Dalším právním předpisem, který upravuje postavení obcí v právním řádu ČR, je zejména zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

3.

Organizační struktura

 Organizační struktura

4.

Kontaktní spojení

4.1

Kontaktní poštovní adresa

 

Obec Ostravice 

Ostravice 577

739 14 Ostravice

4.2

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 

Obecní úřad Ostravice

Ostravice 577

739 14

 

Stavební úřad Ostravice

Ostravice 577

739 14 Ostravice

4.3

Úřední hodiny

  

Pondělí

08:00 – 11:00, 12:00 – 17:00

Pokladna otevřena pouze do 16:00 hod.

Úterý

Není úřední den

Středa

08:00 – 11:00, 12:00 – 17:00

Pokladna otevřena pouze do 16:00 hod.

Čtvrtek

Není úřední den

Pátek

Není úřední den

4.4

Telefonní čísla a elektronické adresy

558 412 541 (podatelna)

Datová schránka: 5a3bb7q více zde

4.5

Čísla faxu

558 412 550

4.6

Adresa internetové stránky

 www.obec-ostravice.cz

4.7

Adresa e-podatelny

 podatelna@obec-ostravice.cz

   

 

5.

Případné platby lze poukázat

3125781/0100 – Komerční banka

Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu (podatelna) v pokladních hodinách.

 

6.

 00297046

7.

DIČ

 CZ00297046

8.

Dokumenty

8.1

Seznamy hlavních dokumentů

 

 

 

8.2

Rozpočet

 

9.

Žádosti o informace

 Žádosti o informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na adresu Obecního úřadu v Ostravici, Ostravice 577, 739 14 Ostravice, na podatelně Obecního úřadu v Ostravici, nebo elektronicky - podatelna@obec-ostravice.cz.

10.

Příjem žádostí a další podání

 Žádost, stížnost, petici, návrh, podnět či jiné dožádání lze podat:

  • osobně v podatelně OÚ (sekretariát),
  • poštou na adresu: Obecní úřad Ostravice, Ostravice 577, 739 14 Ostravice
  • elektronicky na adresu podatelna@obec-ostravice.cz
  • prostřednictvím datové schránky: 5a3bb7q

Z podané žádosti musí být zřejmé, komu je určena, a adresa žadatele.

11.

Opravné prostředky

 

12.

Formuláře

Formuláře – obecní úřad ZDE.

Formuláře – stavební úřad ZDE

13.

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody na řešení životních situací ZDE 

14.

Předpisy

14.1

Nejdůležitější používané předpisy

 

14.2

Vydané právní předpisy

Právní předpisy obec Ostravice (obecně závazné vyhlášky a nařízení obce) jsou dostupné na internetových stránkách obce – odkaz ZDE.

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou v listinné podobě k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.

 

15.

Úhrady za poskytování informací

15.1

Sazebník úhrad za poskytování informací

 

 

15.2

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

 

16.

Licenční smlouvy

16.1

Vzory licenčních smluv

 

16.2

Výhradní licence

 

17.

Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

 

 

18.

Seznam organizací

 
 

Vyvěšeno od: 01.08.2017
Vyvěšeno do: dlouhodobě