Starosta informuje

SLOVO STAROSTY03.08.2016

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané, rád bych se vyjádřil ke konání Farmářských trhů v naší obci. Soukromý subjekt se rozhodl, ve svém ar ..
Slovo starosty04.05.2016

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, jestliže jsem chtěl začít svá slova vítáním jara, počasí z minulého týdne mi udělalo čáru přes rozp ..

Projekt probíhá v rámci programu Interreg V-A SK-CZ www.sk-cz.eu