Sběrný dvůr

 

PROVOZNÍ DOBA

 

Den/měsíc Květen - Říjen Listopad - Duben
Středa 14:00 - 17:00 12:00 - 15:00
Sobota 09:00 - 15:00 09:00 - 12:00Provozní podmínky

Na sběrném dvoře je možno uložit objemný odpad (nábytek, matrace, křesla apod.), textilní materiál (bytový textil, koberce apod.), biologicky rozložitelný odpad (BIO odpad), odpadní železo, odpadní papír (noviny, obaly apod.), sklo, plasty, oleje (jedlé oleje a tuky, motorové, převodové, hydraulické, mazací apod.), brzdovou kapalinu a destičky, olejové filtryolověné akumulátory, baterie všeho druhu, barvy a chemikálie (nátěrové barvy, tiskařské barvy, tonery do tiskáren, rozpouštědla, kyseliny, ostatní různé chemikálie apod.), nepoužitelná léčiva, elektrické spotřebiče (televize, počítače, monitory, rádia, mikrovlnné trouby, vysavače, žehličky, fén apod.), chladírenská technika (lednice, mrazničky apod.), zářivky a žárovky apod.

 

Sběrný dvůr se nachází v bezprostřední blízkosti benzínové čerpací stanice na výjezdu z obce směrem na Staré Hamry.

 

Občané a chataři obce Ostravice mohou veškerý odpad uložit ve sběrném dvoře bezplatně (nutnost se prokázat občanským průkazem, chataři i dokladem o zaplacení za odpad).

 

Bezplatné uložení odpadu se netýká podnikatelů a organizací, kteří produkují odpad ze své činnosti. Tito musí vzniklý odpad odvézt na vlastní náklady na oficiální skládky, odpovídající konkrétnímu druhu odpadu.

 

Občané, ukládající odpad ve sběrném dvoře, se musí řídit pokyny přítomné obsluhy sběrného dvora.

 

Dodržujte prosím platnou provozní dobu.

 

 

Za správnost odpovídá

Ing. Tomáš Faldyna

Duben 2018