Poplatky

POPLATKY ZA ODPAD 

Objekt k individuální rekreaci 1000,- Kč/rok splatný k 31.3,2018
Občan trvale bydlící 600,- Kč/rok

splatný k 31.1. a 31.7.2018

Občan trvale bydlící - 71 let a starší 500,- Kč/rok

splatný k 31.1. a 31.7.2018

 

 

 

CENA ZA DODÁVKU VODY

Pro období od 1.1.2018 je stanovena cena za dodávku pitné vody z veřejného vodovodu

obce Ostravice pro všechny odběratele ve výši

Cena bez DPH

33,91 Kč/m3

Cena včetně 15% DPH 39,- Kč/m3

 

 

 

CENA ZA STOČNÉ

dle ceníku Svazku obcí Čistá Odra, platná od 1.1.2018

Cena bez DPH
33,04 Kč/m3
Cena včetně 15% DPH 38,- Kč/m3

 

 

 

Za správnost odpovídá

Lenka Lojkásková

Květen 2018