Poplatky

INFORMACE K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE č. 1/2018

O POPLATKU ZA ODPAD

 

Poplatek za odpad:

 

1)   Objekt k individuální rekreaci                         1.000,- Kč/rok

splatný k 31. 3. 2019

 

2)   Občan trvale bydlící                                          600,- Kč/rok

splatný k 31. 1. a 31. 7. 2019

 

3)   Občan trvale bydlící – 71 let a starší                  500,- Kč/rok

splatný k 31. 1. a 31. 7. 2019

 

 

Tyto sazby odpovídají Obecně závazné vyhlášce č. 1/2018 schválené dne 13. 12. 2018 s účinnosti od 1. 1. 2019.

 

CENA ZA DODÁVKU VODY

Pro období od 1. 1. 2019 je stanovena za dodávku pitné vody z veřejného vodovodu obce Ostravice pro všechny odběratele ve výši

Cena bez DPH       33,91 Kč/m3

Cena včetně 15 % DPH 39,- Kč/m3

 

 

CENA ZA STOČNÉ

dle ceníku Svazku obcí Čistá Odra, platná od1. 1. 2017

Cena bez DPH        33,04 Kč/m3

Cena včetně 15 % DPH 38,- Kč/m3

 

 

správce poplatku

Za správnost odpovídá

Lenka Lojkásková

Leden 2019