Senior taxi

Obec Ostravice ve spolupráci s provozovatelem taxi služby v obci zřídila novou službu pro trvalé bydlící občany obce Ostravice Senior taxi. Jedná se o dopravu osobním automobilem v pracovní dny na území obce Ostravice. Všichni, kdo budou chtít využívat tuto službu, si musí na obecním úřadě vyřídit průkazku Senior taxi. K vystavení je nutný občanský průkaz a 1 ks průkazkové fotografie cca 35x45 mm, průkazky vyřizuje K. Kubačáková (1. patro nad poštou) v úřední dny pondělí a středu od 800 do 1100 a od 1200 do 1700 hod.

 

Podmínky pro využívání služby Senior taxi

Senior taxi je určeno pro občany s trvalým pobytem v obci Ostravice, od 65 – ti let věku a držitelé průkazu ZTP, kteří jsou držiteli průkazu Senior taxi. Průkaz vystaví Obec Ostravice.

Jedná se o dopravu osobním automobilem, uživatel musí být schopný samostatně nastoupit a vystoupit z vozidla.

Senior taxi bude zajišťovat dopravu pro držitelé průkazu Senior taxi na území obce Ostravice tj. na katastrálním území Ostravice 1 a k.ú. Staré Hamry 2, za cenu 10,- Kč za jednu cestu. Četnost využití služby je max. 10x za kalendářní měsíc. Dopravu mimo území obce si hradí uživatel sám dle tarifu dopravce.

 

Provozní doba senior taxi je v pracovní dny od 6.00 hod do 16.00 hod.

 

Službu senior taxi je nutno den předem objednat na tel. č. 735 177 770

Na poskytnutí služby Senior taxi není právní nárok.

 

Za správnost odpovídá

Květoslava Kubačáková

květen 2017