Vítání občánků

Obřad vítání občánků

 

Základní informace

 Obecní úřad Ostravice ve spolupráci se Sborem pro občanské záležitosti nabízí rodičům možnost slavnostního uvítání dítěte do života v obřadní síni zdejšího obecního úřadu


Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Rodiče dítěte

 

Jaké jsou podmínky a postup

Obřad je určen pro děti, které mají trvalý pobyt na území obce Ostravice a maximální věk jeden rok.

Přihlásit se na obřad lze osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Nejsou třeba žádné doklady, nevyplňují se formuláře a obřad je bez poplatku.

 

Kde, s kým a kdy ve věci jednat

Obecní úřad Ostravice, Ostravice 577, 739 14 Ostravice

kancelář matriky – Ivana Lojkásková, tel.č. 558412545, email matrika@obec-ostravice.cz

kancelář sekretářky – Ing.Denisa Šrubařová, tel. č. 558412541, email podatelna@obec-ostravice.cz

 

pondělí a středa 8:00 – 11.00, 12.00 – 16:30 hod

ostatní dny po telefonické domluvě

 

Další informace

Obřady se konají v sobotu v dopoledních hodinách, nejčastěji od 10:00, a to  v půlhodinových intervalech. O přesném čase konání budou rodiče informování v pozvánce, která je zasílána s dostatečným předstihem. Rodiče si mohou přizvat rodinné příslušníky. Obecní úřad zajišťuje malý kulturní program a fotografa.

 

Za správnost návodu odpovídá

Ivana Lojkásková

Květen 2017