Czech POINT

Czech POINT – ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy

 

Základní informace

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem
vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak.

Poskytujeme tyto služby:
- Výpis z Katastru nemovitostí 
- Výpis z Obchodního rejstříku 
- Výpis z Živnostenského rejstříku 
- Výpis z Rejstříku trestů 
- Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby 
- Výpis z bodového hodnocení řidiče 
- Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
- Výpis z insolvenčního rejstříku 
- Datové schránky 
- Autorizovaná konverze dokumentů 
- Základní registry 
- Výpis z Veřejných rejstříků 

Upozornění

Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaši listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostillu , je nutné získat ji u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušném katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Podnikatel, člen statutárního orgánu nebo zmocněnec na základě písemné plné moci, fyzická osoba

 

Jaké jsou podmínky a postup

- v případě vydání výpisu z Rejstříku trestů pro právnické osoby, Veřejného rejstříku, Živnostenského rejstříku, Katastru nemovitostí, Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, a insolvenčního rejstříku, které jsou veřejnými evidencemi, se oprávnění žadatele ani jeho totožnost neprověřuje 
- v případě vydání výpisu z Rejstříku trestů pro fyzickou osobu, výpisu bodového hodnocení osoby a podání žádosti k provedení úkonu k datovým schránkám je ověřováno oprávnění a totožnost žadatele
- je-li žadatelem o výpis z Rejstříku trestů pro fyzickou osobu zplnomocněný zástupce, musí předložit úředně ověřenou plnou moc

 

Kde, s kým a kdy ve věci jednat

Obecní úřad Ostravice, Ostravice 577, 739 14 Ostravice

kancelář matriky – Ivana Lojkásková, tel.č. 558412545, email matrika@obec-ostravice.cz

kancelář sekretářky – Ing.Denisa Šrubařová, tel. č. 558412541, email podatelna@obec-ostravice.cz

 

pondělí a středa 8:00 – 11.00, 12.00 – 16:30 hod

ostatní dny po telefonické domluvě

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Průkaz totožnosti.

 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

- podání žádosti o výpis z Rejstříku trestů (jak pro fyzickou, tak pro právnickou osobu): 100 Kč
- podání žádosti o zřízení datové schránky – zdarma
- opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce: 200 Kč
- provedení autorizované konverze dokumentů do listinné i elektronické podoby: 30 Kč za každou i   započatou stránku konvertované listiny
- ostatní výpisy a výstupy: 50 Kč za každou i započatou stránku 

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Výpisy z informačních systémů veřejné správy jsou vydány na počkání.

Rejstřík trestů
- výpis je vydán na počkání, avšak může nastat výjimka, kdy žádost není možno vyřídit elektronicky a musí být manuálně zpracována na pracovišti Rejstříku trestů v Praze.
- výpis nelze vyřídit elektronicky např. u cizinců, kterým nebylo přiděleno rodné číslo

Datové schránky
- po sepsání a odeslání žádosti prostřednictvím Czech POINT obdrží žadatel jedno vyhotovení žádosti a potvrzení o zřízení datové schránky. Datová schránka bude zřízena do tří dnů, přístupové údaje k datové schránce obdrží žadatel od Ministerstva vnitra poštou nebo na email.

Autorizovaná konverze
- provede se na počkání

 

 

Za správnost návodu odpovídá

Ivana Lojkásková

Květen  2017