Volby

Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů

pro volby do zastupitelstva obce

konané ve dnech 05. a 06.10.2018;

 

 

            V souladu s ust. § 30 odst. 1  zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

vyhrazuji plochu pro vylepení volebních plakátů

 

na níže uvedených místech na území obce Ostravice :

 

  1.   informační tabule u panelových domů (vjezd k Beskydskému pivovárku)
  2.   informační tabule naproti hotelu Freud–pod kaštanem
  3.   informační tabule u restaurace U Tkáčů
  4.   informační tabule v autobusové zastávce  u p.Mohelníka

 

 

V Ostravici 25.09.2018

 

 

                                                                                                    Ing. Miroslav Mališ v. r.

                                                                                                      starosta obce

hranaté razítko „úřad“

 

*************************************************************************************************************************

 

Oznámení


 o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce

 

V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

oznamuji:

 

 1)          volby do zastupitelstva obce  se uskuteční: 

              v pátek     05.10.2018 od 14:00 do 22:00 hodin,  

              v sobotu   06.10.2018 od 08:00 do 14:00 hodin,

 

 

 

2)        Místem konání voleb jsou tyto volební místnosti

 

           ve volebním okrsku č. 1   

           Sál restaurace „U Tkáčů“, Ostravice čp. 260

           pro voliče, kteří jsou trvale hlášení na níže uvedených

 

            číslech popisných

            2; 3; 4; 5; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 18; 19; 20; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 30; 31; 32; 34; 35; 36; 37;                38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 63; 64; 65; 66; 69; 70; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 81; 88; 92; 94; 95; 102;            107; 111; 112; 113; 122; 124; 131; 132; 133; 144; 151; 152; 155; 157; 162; 169; 170; 171; 173; 174; 175; 176; 177; 179; 181; 182; 184; 186; 189; 193; 194; 196; 197; 198; 202; 211; 212; 213; 214; 215; 216; 219; 228; 236; 240; 256; 257; 258; 260; 261; 262; 263; 265; 267; 268; 270; 274; 278; 281; 284; 285; 286; 287; 288; 293; 299; 303; 309; 310; 316; 317; 318; 321; 322; 323; 327; 330; 332; 336; 337;                 338; 339; 340; 341; 342; 344; 348; 349; 351; 352; 353; 354; 355; 359; 364; 367; 368; 369; 370; 371; 373; 375; 381; 384; 385; 387; 401; 403; 404; 407; 409; 413; 415; 416; 418; 423; 425; 426; 427; 430;               431; 432; 434; 440; 441; 443; 447; 448; 450; 454; 457; 459; 464; 470; 477; 482; 489; 493; 494; 497;     499; 500; 501; 502; 507; 509; 510; 513; 514; 515; 517; 518; 519; 523; 524; 534; 541; 542; 543; 547;     548; 565; 568; 569; 571; 573; 580; 581; 583; 589; 599; 600; 601; 602; 604; 605; 607; 609; 611; 612;    613; 615; 617; 618; 619; 623; 639; 640; 643; 653; 654; 656; 659; 661; 663; 667; 670; 675; 676; 679; 680; 682; 697; 699; 701; 702; 705; 706; 707; 708; 710; 713; 714; 715; 717; 718; 719; 720; 722; 723;            725; 727; 728; 729; 730; 731; 734; 735; 737; 738; 743; 744; 745; 746; 747; 749; 751; 752; 753; 754; 757; 758; 759; 760; 761; 762; 764; 769; 770; 771; 774; 777; 785; 792; 793; 794; 795; 797; 798; 800; 801; 802; 803; 805; 807; 808; 814; 818; 821; 822; 826; 827; 828; 829; 833; 836; 838; 839; 840; 841; 843; 846; 847; 848; 850; 853; 854; 855; 859; 860; 861; 862; 865; 866; 868; 869; 871; 875; 876; 888;

 

            číslech evidenčních

            37; 48; 56; 57; 66; 68; 74; 79; 84; 88; 100; 101; 102; 106; 129; 131; 147; 154; 161; 175; 180; 188; 199;

              200; 202; 212; 220; 244; 1078; 1103; 1105; 1114; 1126; 1149; 1164; 1170; 1173; 1190; 1193; 1194;

              1206; 1212; 1213; 1216; 1220; 1237; 1243; 1249;  1251; 1266; 1282; 1293

 

 

 

             ve volebním okrsku č. 2   

           Obřadní místnost Obecního úřadu Ostravice, Ostravice čp. 577

           pro voliče kteří jsou trvale hlášení na níže uvedených

 

            číslech popisných

                6; 17; 22; 28; 46; 47; 48; 49; 50; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 72; 80; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 89; 90; 91; 93; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 103; 104; 105; 106; 108; 109; 110; 114; 115; 116; 117; 118;               119; 120; 121; 123; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 143;           145; 146; 147; 148; 149; 150; 153; 154; 156; 158; 159; 160; 161; 163; 164; 166; 167; 168; 172; 178; 180; 183; 185; 187; 188; 190; 192; 195; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 217; 218; 220; 221; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 229; 230; 231; 232; 233; 234; 235; 237; 238; 239;                 241; 242; 243; 244; 245; 246; 247; 248; 249; 250; 251; 252; 253; 254; 255; 259; 264; 266; 269; 271; 272; 273; 275; 276; 277; 279; 280; 282; 283; 289; 290; 291; 292; 294; 295; 296; 297; 298; 300; 301;               302; 304; 305; 306; 307; 308; 311; 312; 313; 314; 315; 319; 320; 324; 325; 326; 328; 329; 331; 333;           334; 335; 343; 345; 346; 347; 350; 356; 357; 358; 360; 361; 362; 363; 365; 366; 372; 374; 376; 377; 378; 379; 380; 382; 383; 386; 388; 389; 390; 391; 392; 393; 394; 395; 396; 397; 398; 399; 400; 402; 405; 406; 408; 411; 412; 214; 417; 419; 420; 421; 422; 424; 428; 429; 435; 436; 437; 438; 439; 442;                 444; 445; 446; 449; 451; 452; 453; 455; 456; 458; 460; 461; 462; 463; 465; 466; 467; 468; 469; 471; 472; 473; 474; 475; 476; 478; 479; 480; 481; 483; 484; 485; 486; 487; 488; 490; 491; 492; 495; 496;               498; 503; 504; 505; 506; 508; 511; 512; 516; 520; 521; 522; 525; 526; 527; 528; 529; 531; 532; 533;           535; 536; 537; 538; 539; 544; 545; 546; 549; 550; 551; 552; 553; 554; 555; 556; 557; 558; 559; 560; 561; 562; 563; 566; 567; 570; 572; 574; 575; 576; 577; 578; 579; 582; 584; 585; 586; 587; 588; 590; 591; 592; 593; 594; 595; 596; 597; 598; 603; 606; 608; 609; 610; 614; 616; 620; 621; 622; 624; 625;                 626; 627; 628; 629; 630; 631; 632; 634; 635; 636; 637; 638; 641; 642; 645; 646; 647; 650; 651; 652;  736; 739; 740; 741; 742; 748; 750; 755; 756; 763; 765; 766; 767; 768; 772; 773; 775; 776; 784; 786;               787; 788; 789; 796; 804; 806; 809; 810; 811; 812; 813; 815; 816; 817; 819; 820; 823; 824; 825; 830;           831; 832; 834; 835; 842; 844; 851; 852; 855; 864; 870; 878; 879; 880;

 

            číslech evidenčních

                274; 298; 299; 300; 309; 328; 343; 362; 365; 370; 373; 377; 379; 398; 399; 400; 406; 408; 415; 429;  

              440; 441; 447; 453; 455; 460; 464; 469; 479; 577; 606; 610; 617; 642; 668; 692; 695; 697; 707; 723;

              729; 751; 754; 759; 761; 789; 807; 828; 834; 855; 860; 874; 880; 881; 882; 908; 910; 926; 956; 960;

              967; 968; 973; 981; 1017; 1019; 1025; 1029; 1272

 

 

 

 

V Ostravici 20.09.2018

 

                                                                                                    Ing. Miroslav Mališ v.r.

                                                                                                          starosta obce

hranaté razítko „úřad“

 

*********************************************************************************************************************

 

Oznámení

o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. e)  zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souvislosti s přípravou konání voleb konaných ve dnech 05. a 06.10.2018

svolávám tímto první zasedání okrskových volebních komisí,

které se uskuteční

v pondělí  10.09.2018 od 16:00 hodin v obřadní místnosti Obecního úřadu Ostravice.

Po zahájení prvního zasedání okrskové volební komise složí členové zákonným způsobem slib člena okrskové volební komise, čímž vznikne členství v této komisi. Následně budou losem určeni předsedové a místopředsedové jednotlivých okrskových volebních komisí. Závěrem budou sděleny potřebné organizační záležitosti.

 

 

V Ostravici 06.09.2018

 

                                                                                                    Ing. Miroslav Mališ v. r.

                                                                                                    starosta obce

 „otisk hranatého razítka“

Rozdělovník:

*všem členům OVK

 

*********************************************************************************************************************

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

pro volby do zastupitelstva obce

konané ve dnech 05. a 06.10.2018

 

V souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů informuji voliče o počtu a sídle volebních okrsků takto:

 

číslo volebního okrsku

sídlo volebního okrsku

1

Sál restaurace „U Tkáčů“

Ostravice čp. 260

2

Obřadní místnost Obecního úřadu Ostravice

Ostravice čp. 577

 

**************************************************************************************************************************

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

pro volby do zastupitelstva obce

konané ve dnech 05. a 06.10.2018

 

V souladu s ust. § 15  písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a s přihlédnutím k počtu voličů ve volebních okrscích, stanovuji minimální počet členů okrskových volebních komisí takto:

 

Číslo volebního okrsku

Sídlo volebního okrsku

Minimální počet členů okrskové volební komise

 

1

 

Sál restaurace „U Tkáčů“

Ostravice čp. 260

 

11

 

2

Obřadní místnost

Obecního úřadu Ostravice

Ostravice čp. 577

 

11

 

************************************************************************************************************************

 

Informace k volbám do zastupitelstev obcí 2018 – registrační úřad

Na podzim letošního roku se budou konat volby do zastupitelstev obcí (dále jen „volby“). Volby upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách“), prováděcím předpisem je vyhláška č. 59/2002 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále v širším pojetí také zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


Město Frýdlant nad Ostravicí (dále jen „město“) dle ustanovení § 12 zákona o volbách do zastupitelstev obcí vykonává činnost registračního úřadu, který projednává a registruje kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí.

Dále projednává a registruje kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí, ve kterých nejsou zřízeny alespoň dva odbory: Bílá, Čeladná, Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Malenovice, Metylovice, Ostravice, Pržno, Pstruží a Staré Hamry.

V závislosti na stanovení termínu voleb bude město postupně na svých internetových stránkách (www.frydlantno.cz) zveřejňovat informace k volbám do zastupitelstev obcí,   kontaktech, termínech pro podávání kandidátních listin, příp. o potřebném počtu podpisů voličů na petice podporující kandidáty.


Kontaktní osoby ve věcech voleb:
Ing. Renata Šigutová, tel.: 558 604 110

Bc. Iveta Satinová, tel.: 558 604 190

Hana Němcová, DiS., tel.: 558 604 114


Informace najdete také na stránkách Ministerstva vnitra České republiky (www.mvcr.cz) a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (www.msk.cz).

 

POTŘEBNÝ POČET PODPISŮ NA PETICÍCH pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2018

Město Frýdlant nad Ostravicí zveřejňuje v souladu s § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, potřebný počet podpisů voličů na peticích.

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu. V záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje a rok konání voleb. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat. Nezapočítávají se taktéž podpisy kandidátů samých.

 

 

 

 Obec

Počet obyvatel

v obci k 1. lednu 2018

počet podpisů pro nezávislé kandidáty

počet podpisů pro sdružení nezávislých kandidátů

Bílá

300

15

21

Čeladná

2 798

112

196

Frýdlant nad Ostravicí

9 940

299

696

Janovice

1 873

75

132

Kunčice pod Ondřejníkem

2 347

94

165

Malenovice

738

30

52

Metylovice

1 741

70

122

Ostravice

2 410

97

169

Pržno

1 051

43

74

Pstruží

988

40

70

Staré Hamry

541

25

38

 

 

 

Ing. Renata Šigutová

vedoucí odboru vnitřních věcí

a obecní živnostenský úřad