Volby

Prezidentské volby 2018

Oznámení

o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. f) a § 14 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s přípravou konání volby prezidenta České republiky konané ve dnech 12 a 13.1.2018; případné II. kolo ve dnech 26. a 27.1.2018

svolávám tímto první zasedání okrskových volebních komisí,

které se uskuteční

v pondělí  18.12.2017 od 16:00 hodin v obřadní místnosti Obecního úřadu Ostravice.

Po zahájení prvního zasedání okrskové volební komise složí členové zákonným způsobem slib člena okrskové volební komise, čímž vznikne členství v této komisi. Následně budou losem určeni předsedové a místopředsedové jednotlivých okrskových volebních komisí. Závěrem budou sděleny potřebné organizační záležitosti.

 

 

V Ostravici 14.12.2017

 

                                                                                                    Ing. Miroslav Mališ, v.r.

                                                                                                            starosta obce

 „otisk razítka“

Rozdělovník:

*všem členům OVK


Možnost volit při volbě prezidenta České republiky v roce 2018 v zahraničí

Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbě prezidenta České republiky v roce 2018

Možnost volit při volbě prezidenta České republiky v roce 2018 v nemocnici nebo v obdobném zařízení

Informace o způsobu hlasování při volbě prezidenta České republiky na území České republiky (2018)

Rozhodnutí předsedy senátu

Informace o počtu a sídle volebních okrsků
pro volbu prezidenta České republiky  
konanou ve dnech 12 a 13.1.2018;
případné II. kolo ve dnech 26. a 27.1.2018  


Informace o možnosti vyzvednutí voličského průkazu
pro volbu prezidenta České republiky  
konanou ve dnech 12 a 13.1.2018;
případné II. kolo ve dnech 26. a 27.1.2018 

Plná moc k vyzvednutí voličského průkazu

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
pro volbu prezidenta České republiky  
konanou ve dnech 12 a 13.1.2018;
případné II. kolo ve dnech 26. a 27.1.2018 

ŽÁDOST O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU  
PRO VOLBU PREZIDENTA ČR


 

 

Pro bližší informace je možné se obrátit na kancelář evidence obyvatel

Ivana Lojkásková, tel.č. 558412545, email matrika@obec-ostravice.cz