Vítejte na oficiálních stránkách Obce Ostravice

Starosta informuje

SLOVO STAROSTY

SLOVO STAROSTY

Přidáno 03.08.2016

Vážení spoluobčané, rád bych se vyjádřil ke konání Farmářských trhů v naší obci. Soukromý subjekt se rozhodl, ve svém areálu, uspořádat Farmářské trhy čistě jako svou záležitost. Obec Ostravice byla pouze požádána o vyvěšení plakátů na svých informačních plochách a zveřejnění na obecním webu a v mikroregionálním tisku. Akce se představitelům obce svou náplní zamlouvala, takže nebyl důvod informace nezveřejnit. Obec se žádným jiným způsobem na akci nepodílela. Jaké však bylo rozčarování, když se v avizovaný termín v areálu žádná akce nekonala a především nám nikdo tuto informaci ani nesdělil. Až po telefonátu zástupkyni soukromého subjektu nám bylo sděleno, že farmáři na poslední chvíli akci odvolali. Ačkoli jsme nebyli organizátorem, omlouváme se za způsobené komplikace a mylné informace o konání trhů. Jistě to pro mnoho spoluobčanů bylo nepříjemné. V těchto dnech dostáváte do svých schránek Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy, kde je zveřejněn inzerát s dalšími termíny farmářských trhů. Berte prosím tyto informace o trzích s rezervou, protože jsme dosud žádné vyjádření ke konání trhů v dalších termínech nedostali. Na závěr přeji příjemné prožití druhé poloviny prázdnin. [...]

Slovo starosty

Slovo starosty

Přidáno 27.07.2016

Milí spoluobčané, obec Ostravice je jako jedna z mála provozovatelkou vodovodního řádu. To krom výhod s sebou nese i mnoho povinností. V rámci zlepšení služeb v případě mimořádných událostí či plánovaných odstávek jsme se proto rozhodli zakoupit mobilní nerezovou cisternu na pitnou vodu o objemu 3200 litrů. Obecní kasu vyšla na půl milionu korun. Zatěžkávací zkouška nové cisterny na sebe nenechala dlouho čekat. Poprvé jsme ji otestovali při poruše vodovodního řádu 25. července, kdy došlo k odstavení vody v lokalitě panelových domů na horní Ostravici. Jelikož se jednalo o první ´ostré´ použití, i my se seznámili s požadavky občanů a firem na potřeby dodávky vody. Přistavení cisterny na jedno místo se ukázalo jako nedostatečné. A to i přesto, že jsme dovezli cisternu na místo v krátkém časovém horizontu od začátku události. Je nutné si ale uvědomit, že v případě prasknutí vodovodního řádu je prvotním úkolem zajistit lokalizaci poruchy, dále zajistit její opravy včetně projednání vstupu na pozemky. Dále následuje zřízení pevných náhradních odběrných bodů, a to jsou budova obecního úřadu či hasičská zbrojnice. Výjezd cisterny na pitnou vodu nelze srovnávat s výjezdem hasičů, kteří mají vozidla dopředu naplněná vodou (i několik týdnů) bez požadavků na její kvalitu. Před výjezdem cisterny je nutné ji řádně vypláchnout, vypustit oplachovou vodu, naplnit čistou a čerstvou vodou tak, aby její distribuce byla ke spokojenosti občanů. Toto vše vyžaduje určitou časovou prodlevu. Z naší první akce s novou cisternou již víme, že až nastanou další poruchy, vytvoříme rozpis, kdy, kde a po jakou dobu bude přistavena, abychom zlepšili komfort i v době, kdy se nedaří. I my sbíráme zkušenosti, a proto jsme tyto informace nezveřejňovali rozhlasem, abychom předešli nedorozuměním a zmatkům. V případě dlouhodobých, třeba i několikadenních odstávek, se nabízí otázka, jak bude postupováno. Plánujeme, že budeme spolupracovat s obcemi Staré Hamry a Čeladná, které vlastní stejné cisterny na pitnou vodu, jako máme my. Obdobnou pomoc samozřejmě nyní můžeme poskytnout i my. Vzhledem k nepředvídatelnosti místa poruchy nelze přesně vzniklé situace dopředu naplánovat. Ani cisterna není všemocná, proto děkuji všem za pochopení a trpělivost. Cisternu budeme používat i v rámci společenských akcí. Poprvé jsme ji mohli vidět na Dni obce Ostravice. Tam sloužila coby zásobník pitné vody. A závěrem: Kéž voda potrubím teče a cisterna spí ... [...]

Sousedské vztahy

Sousedské vztahy

Přidáno 16.05.2016

Sousedské vztahy patří k těm nejsložitějším v obci. Vážení spoluobčané, chataři a chalupáři, poslední dobou si mnozí z vás stěžují na hluk během nedělí a svátečních dnů vycházející ze sousedovy zahrady. Dokonce někteří by uvítali zavedení vyhlášky, která by tento problém řešila. Omezit hluk regulací hlučných činností není nic jiného, než nastolit obecně platná pravidla v den pracovního volna – konkrétně v neděli a státních svátcích. Požadavek to není nijak neobvyklý a řada měst a obcí ho má ve svých vyhláškách zaveden. Obecně se tedy jedná o to, že o nedělích a státem uznávaných svátcích je každý povinen zdržet se používání strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (např. cirkulárek, motorových pil a kos, křovinořezů, drtičů větví, sekaček na trávu, bouracích kladiv, vrtaček, hlasitých hudebních produkcí, apod.). Řada z vás může namítnout, že je to zbytečné, neboť se sami tak chováte, ale bohužel jsme společnost, která v některých případech tyto jemné kodexy spolužití neuznává. Sousedské vztahy jsou snad nejsložitější v oblasti mezilidských vztahů. Samozřejmě je nejlepší, když si sousedé vše vyříkají a dohodnou se na nějakých pravidlech. Jakmile se totiž přistoupí ke stížnostem adresovaným obecnímu úřadu nebo dokonce k trestnímu oznámení na policii, vztahy se vyhrotí ještě více. A když už do sporu tyto instituce vstoupí, není už zpravidla cesty zpět. Spory a hádky mezi sousedy se tvoří často i kvůli jiným věcem. Vytvořením vyhlášek a jiných předepsaných pravidel nemůžeme postihnout vše. Vždyť bychom mohli takto upravovat zemědělskou výrobu, chov zvířat, s trochou nadsázky počasí či váš volný čas. A to by si asi nikdo nepřál. Proto bych vás touto cestou chtěl požádat, nekažme si léto a zasloužené chvíle odpočinku. Mysleme přitom na své nejbližší okolí, na své sousedy, spoluobčany a nedělejme si zbytečné problémy. OHLEDUPLNOSTI NENÍ NIKDY DOSTI !!! [...]

Slovo starosty

Slovo starosty

Přidáno 04.05.2016

Vážení spoluobčané, jestliže jsem chtěl začít svá slova vítáním jara, počasí z minulého týdne mi udělalo čáru přes rozpočet. Takže ve chvíli, kdy píšu tyto řádky, za okny padá sníh. To ale nemění nic na tom, že jaro nakonec dorazí a s ním i úklidy našich zahrádek i veřejných prostor. Máme za sebou už dvě akce. Jednu celostátní pod názvem Ukliďme Česko, druhá Čisté Beskydy. Obě měly za úkol vyčistit přírodu od odpadků. Ať již jste se některé z nich zúčastnili nebo ne, chci vás vybídnout – nenechte svou péči o životní prostředí jen za plotem svých zahrádek. Vždyť i mimo váš pozemek nemusí být nepořádek. Obec se rozhodla vyjít vám vstříc a v rámci zkvalitnění služeb rozšířila sobotní provozní dobu sběrného dvora v období od 15. června do 15. září od 9:00 – 15:00 hodin. Chci připomenout, že do sběrného dvora můžete bezplatně uložit objemný odpad, textilní materiál, sklo, plasty, oleje, baterie všeho druhu, akumulátory, barviva či nepoužité léky. Sběrný dvůr najdete vedle benzinové stanice na výjezdu z obce směrem na Staré Hamry. Až tedy budete uklízet, využijte služeb sběrného dvora a neházejte zbytečně odpady do komunálního odpadu. Přeji vám všem krásné a pokud možno i slunečné a teplé jaro. Miroslav Mališ, starosta [...]

Informace

Blízké akce

Pro nejbližší dny nejsou naplánované žádné akce.

Novinky na webu

Přidán záznam do sekce Dokumenty
Dne 17.08.2017

Upravena sekce Aktuality
Dne 15.08.2017

Přidán záznam do sekce Ostatní informace
Dne 15.08.2017

Upravena sekce Aktuality
Dne 15.08.2017

Upravena sekce Spolky a sdružení
Dne 14.08.2017

Upravena sekce Aktuality
Dne 14.08.2017

Starosta informuje

Den obce Ostravice - video

Počasí

Počasí
Oficiální internetová prezentace obce Ostravice, Vytvořil Webtechgroup.cz | Prohlášení o přístupnosti