Slovo starosty

Přidáno 27.07.2016

Milí spoluobčané, obec Ostravice je jako jedna z mála provozovatelkou vodovodního řádu. To krom výhod s sebou nese i mnoho povinností. V rámci zlepšení služeb v případě mimořádných událostí či plánovaných odstávek jsme se proto rozhodli zakoupit mobilní nerezovou cisternu na pitnou vodu o objemu 3200 litrů. Obecní kasu vyšla na půl milionu korun. Zatěžkávací zkouška nové cisterny na sebe nenechala dlouho čekat. Poprvé jsme ji otestovali při poruše vodovodního řádu 25. července, kdy došlo k odstavení vody v lokalitě panelových domů na horní Ostravici. Jelikož se jednalo o první ´ostré´ použití, i my se seznámili s požadavky občanů a firem na potřeby dodávky vody. Přistavení cisterny na jedno místo se ukázalo jako nedostatečné. A to i přesto, že jsme dovezli cisternu na místo v krátkém časovém horizontu od začátku události. Je nutné si ale uvědomit, že v případě prasknutí vodovodního řádu je prvotním úkolem zajistit lokalizaci poruchy, dále zajistit její opravy včetně projednání vstupu na pozemky. Dále následuje zřízení pevných náhradních odběrných bodů, a to jsou budova obecního úřadu či hasičská zbrojnice. Výjezd cisterny na pitnou vodu nelze srovnávat s výjezdem hasičů, kteří mají vozidla dopředu naplněná vodou (i několik týdnů) bez požadavků na její kvalitu. Před výjezdem cisterny je nutné ji řádně vypláchnout, vypustit oplachovou vodu, naplnit čistou a čerstvou vodou tak, aby její distribuce byla ke spokojenosti občanů. Toto vše vyžaduje určitou časovou prodlevu. Z naší první akce s novou cisternou již víme, že až nastanou další poruchy, vytvoříme rozpis, kdy, kde a po jakou dobu bude přistavena, abychom zlepšili komfort i v době, kdy se nedaří. I my sbíráme zkušenosti, a proto jsme tyto informace nezveřejňovali rozhlasem, abychom předešli nedorozuměním a zmatkům. V případě dlouhodobých, třeba i několikadenních odstávek, se nabízí otázka, jak bude postupováno. Plánujeme, že budeme spolupracovat s obcemi Staré Hamry a Čeladná, které vlastní stejné cisterny na pitnou vodu, jako máme my. Obdobnou pomoc samozřejmě nyní můžeme poskytnout i my. Vzhledem k nepředvídatelnosti místa poruchy nelze přesně vzniklé situace dopředu naplánovat. Ani cisterna není všemocná, proto děkuji všem za pochopení a trpělivost. Cisternu budeme používat i v rámci společenských akcí. Poprvé jsme ji mohli vidět na Dni obce Ostravice. Tam sloužila coby zásobník pitné vody. A závěrem: Kéž voda potrubím teče a cisterna spí ...