Sousedské vztahy

Přidáno 16.05.2016

Sousedské vztahy patří k těm nejsložitějším v obci. Vážení spoluobčané, chataři a chalupáři, poslední dobou si mnozí z vás stěžují na hluk během nedělí a svátečních dnů vycházející ze sousedovy zahrady. Dokonce někteří by uvítali zavedení vyhlášky, která by tento problém řešila. Omezit hluk regulací hlučných činností není nic jiného, než nastolit obecně platná pravidla v den pracovního volna – konkrétně v neděli a státních svátcích. Požadavek to není nijak neobvyklý a řada měst a obcí ho má ve svých vyhláškách zaveden. Obecně se tedy jedná o to, že o nedělích a státem uznávaných svátcích je každý povinen zdržet se používání strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (např. cirkulárek, motorových pil a kos, křovinořezů, drtičů větví, sekaček na trávu, bouracích kladiv, vrtaček, hlasitých hudebních produkcí, apod.). Řada z vás může namítnout, že je to zbytečné, neboť se sami tak chováte, ale bohužel jsme společnost, která v některých případech tyto jemné kodexy spolužití neuznává. Sousedské vztahy jsou snad nejsložitější v oblasti mezilidských vztahů. Samozřejmě je nejlepší, když si sousedé vše vyříkají a dohodnou se na nějakých pravidlech. Jakmile se totiž přistoupí ke stížnostem adresovaným obecnímu úřadu nebo dokonce k trestnímu oznámení na policii, vztahy se vyhrotí ještě více. A když už do sporu tyto instituce vstoupí, není už zpravidla cesty zpět. Spory a hádky mezi sousedy se tvoří často i kvůli jiným věcem. Vytvořením vyhlášek a jiných předepsaných pravidel nemůžeme postihnout vše. Vždyť bychom mohli takto upravovat zemědělskou výrobu, chov zvířat, s trochou nadsázky počasí či váš volný čas. A to by si asi nikdo nepřál. Proto bych vás touto cestou chtěl požádat, nekažme si léto a zasloužené chvíle odpočinku. Mysleme přitom na své nejbližší okolí, na své sousedy, spoluobčany a nedělejme si zbytečné problémy. OHLEDUPLNOSTI NENÍ NIKDY DOSTI !!!