Zvýšený průtok v řece Ostravici – oznámení

Povodí Odry, státní podnik upozorňuje občany, že budou prováděny funkční zkoušky spodních výpustí, dne 13. 11. 2018, v době mezi 10:00 až 14:00 hod.