Finanční dar pro žáky základní školy v Ostravici

Na úhradu části nákladů spojených s navštěvováním umělecké školy.