Hluková zátěž - Avekol

Vážení spoluobčané, pracovníci firmy Avekol se sídlem v Žilině, budou v naši obci provádět v měsících červenec a srpen průzkum oken na vytypovaných obytných objektech v okolí komunikace I/56, v rámci projektu řešení staré hlukové zátěže pro Ředitelství silnic a dálnic ČR - správa Ostrava. Při průzkumech se bude zajišťovat fotodokumentace a zjišťovat a dokumentovat formou obhlídky stav a přibližné rozměry stávajících oken na čelní a boční fasádě jednotlivých vytypovaných obytných objektů, které jsou nadlimitně zasažené hlukem. Následně u některých vybraných objektů (ne na všech) bude provedené i reálné měření zvukoizolačních vlastností těchto oken.