Aktualizace výdejní doby kompostéru

Od října bude možnost si vyzvednout kompostér pouze po telefonické domluvě. Volejte 558 412 547 nebo 739 275 514.

 

ÚNOR 2018

Na začátku letošního roku Obec Ostravice získala dotaci na pořízení 867 kompostérů a 1 štěpkovače- špalíkovače. Kompostéry budou občanům obce nabízeny do užívání zdarma na pět let, poté přejdou do jejich vlastnictví.  Štěpkovač si občané budou moci zapůjčit zdarma. Cílem pořízení kompostérů a štěpkovače je především snížení produkce komunálního odpadu, a to snížením biologicky rozložitelného odpadu vhazovaného do popelnic i do velkoobjemových kontejnerů. O podrobnostech projektu a výhodách kompostování bude veřejnost informována letáčkovou kampaní a webovými stránkami. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí částkou 2,5 mil Kč, z rozpočtu obce bude hrazeno  cca 400 tis. Kč, celková investice bude 2,9 mil Kč.

 

DUBEN 2018

V rámci projektu budou dodány kompostéry typu KOMP 1050. Nyní probíhá nezbytná administrativní příprava. Podrobnosti o předávání kompostérů do užívání občanů obce budou zveřejněny na webových stránkách obce, prostřednictvím letáčků a místním rozhlasem.

ČERVEN 2018

Štěpkovač i všech 867 kompostérů již čekají na své první žadatele. Během následujícího týdne budou občanům obce Ostravice doručeny letáčky s podrobnými informacemi jak postupovat při vyzvednutí kompostérů. Kompostéry budou vydávány na základě vyplněné žádosti. Žádost je i součásti doručeného letáčku a také je dostupná online na webu www.komposteryostravice.cz. Po předložení žádosti pracovníci obecního úřadu připraví smlouvu a teprve po jejím podpisu bude možné si kompostér vyzvednout v určitých hodinách u areálu sběrného dvora v Ostravici. Upozorňujeme občany, předání kompostérů je možné POUZE na základě výše zmiňované podepsané smlouvy.

 


Přiložený soubor 1 ke stažení ZDE (Návod k používání, technické parametry.pdf)