Aktualizace výdejní doby kompostéru

Od září bude možnost si vyzvednout kompostér již pouze 1x měsíčně a to každý poslední čtvrtek v měsíci od 15. 00 do 19. 00 hodin, za sběrným dvorem. V srpnu probíhá výdej každý čtvrtek od 15.00 do 19. 00 hodin.

 

ÚNOR 2018

Na začátku letošního roku Obec Ostravice získala dotaci na pořízení 867 kompostérů a 1 štěpkovače- špalíkovače. Kompostéry budou občanům obce nabízeny do užívání zdarma na pět let, poté přejdou do jejich vlastnictví.  Štěpkovač si občané budou moci zapůjčit zdarma. Cílem pořízení kompostérů a štěpkovače je především snížení produkce komunálního odpadu, a to snížením biologicky rozložitelného odpadu vhazovaného do popelnic i do velkoobjemových kontejnerů. O podrobnostech projektu a výhodách kompostování bude veřejnost informována letáčkovou kampaní a webovými stránkami. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí částkou 2,5 mil Kč, z rozpočtu obce bude hrazeno  cca 400 tis. Kč, celková investice bude 2,9 mil Kč.

 

DUBEN 2018

V rámci projektu budou dodány kompostéry typu KOMP 1050. Nyní probíhá nezbytná administrativní příprava. Podrobnosti o předávání kompostérů do užívání občanů obce budou zveřejněny na webových stránkách obce, prostřednictvím letáčků a místním rozhlasem.

ČERVEN 2018

Štěpkovač i všech 867 kompostérů již čekají na své první žadatele. Během následujícího týdne budou občanům obce Ostravice doručeny letáčky s podrobnými informacemi jak postupovat při vyzvednutí kompostérů. Kompostéry budou vydávány na základě vyplněné žádosti. Žádost je i součásti doručeného letáčku a také je dostupná online na webu www.komposteryostravice.cz. Po předložení žádosti pracovníci obecního úřadu připraví smlouvu a teprve po jejím podpisu bude možné si kompostér vyzvednout v určitých hodinách u areálu sběrného dvora v Ostravici. Upozorňujeme občany, předání kompostérů je možné POUZE na základě výše zmiňované podepsané smlouvy.

 


Přiložený soubor 1 ke stažení ZDE (Návod k používání, technické parametry.pdf)