SLOVO STAROSTY

Přidáno 20.12.2017

Škody na elektrickém vedení způsobené vichřicí

Vážení občané,
po vichřici, která nás zasáhla v půlce měsíce prosince, bylo na elektrickém vedení mnoho škod, a i přes práci nasazených hasičů a pracovníků ČEZu se se škodami podotýkáme dodnes. Vítr ničil vše, co stálo v cestě  střechy, vyvracel stromy na sloupy elektrického vedení, jak nízkého tak vysokého napětí, vyvracel sloupy a napáchal další škody, které jste jistě viděli či pocítili. Pořadí oprav elektrického vedení určuje dispečink ČEZu. Bylo velice humorné poslouchat „zaručené zprávy“ občanů, že veškerou energií v obci „žere“ kluziště v areálu školy a z toho důvodu nejde elektřina po obci. Už v úvodu této „zaručené informace „ sděluji, že základní a mateřská škola spotřebovává v době přípravy oběda pro naše děti více energie než kluziště v tomto zimním režimu.  Další „zaručená informace“, že při výpadku jedné fáze odebíráme proud z těch zbylých dvou a opět na občany a veřejné osvětlení již nezbývá energie. Toto je absolutní nesmysl, protože všechny kompresory jsou poháněny 3- fázovým elektromotorem.  Základní škola je připojena přímo na trafostanici z vysokého napětí, samostatným zemním kabelem a nemá vliv na napětí v lokalitě za obecním úřadem. Takže, když nejde proud či jedná fáze ze systému, pomalu se kluziště díky klimatu mění v rybníček.  Také si musíme uvědomit, že škody po vichřici byly značné a prioritou v opravách elektrického vedení mají rodinné domy, objekty bydlení a nikoliv veřejné osvětlení. Právě v této době je nasazena veškerá technika, která je v dané oblasti k dispozici včetně techniky našeho správce veřejného osvětlení.  Bohužel dnešní doba přináší mnoho elektronických výhod, technologií, ale vše za cenu závislosti na elektrickém proudu, proto při výpadku proudu se občané dostávají do pozice, kdy neteče voda z darlingu, netopí plynový kotel či moderní kotle na tuhá paliva nedávkují palivo, zastaví se také oběhové čerpadlo ústředního topení, na moderní indukční desce také neuvaříte, světlo nesvítí, a do garáže nevjedete, protože elektropohon neotevře vrata ani garáž. V obchodě si nic nekoupíte, jelikož nejde EET pokladna a ani platební terminál. Tímto Vás vyzývám k zamyšlení, že i když není v dnešní době povinná branná výchova, měl by být každý občan připraven (svíčka, konzervy, turistický vařič apod.) a svou soběstačností čelit těmto živelným pohromám či výpadkům elektrické energie, plynu apod. Obec se připravuje na mnoho krizových událostí, ale jen s vaší připraveností se nám podaří vše společně zvládnout. Děkuji všem, kteří se zapojili při odstraňování následků vichřice v minulých týdnech.