WORKSHOP - STAVBA SUCHÉ KAMENNÉ ZDI

28.září 2017 v Ostravici, sraz v 7:30 na autobusovém nádraží v Ostravici.