Farma MALIŠ

Odvoz odpadních vod traktorovými fekálními návěsy o objemu 4 m3 a 10 m3
na čistírnu ČOV Ostravice a ČOV Čeladná

- nabízíme čištění odpadních jímek - žump, septiků, domovních čističek odpadních vod a pod.
- možnost oplachu jímky, stěn či technologie v jímce vysokotlakým čističem 140 bar (WAP), který je součástí fekálního návěsu 4 m3.
- možnost použití hadic-savic s dosahem až 45 m.


Adresa:č.p. 179, 73914 Ostravice
Telefon:558 682 465
Mobil:777 580 773
E-mail:radimmalis@seznam.cz